Bírálat, védés, a fokozat megszerzése

A bírálati eljárásról a Szabályzat VI.fejezetének 31-46. pontjai rendelkeznek.

Az értekezés bírálata

 • A bírálati eljárás csak akkor indítható meg, ha a jelölt az összes többi feltételnek (publikációs követelmények, nyelvismeret) eleget tett.
 • A benyújtott értekezés hivatalos bírálóknak kiadása nem utasítható el, ha a jelölt a többi feltételnek eleget tett.
 • A jelöltnek a bíráló bizottság egyetlen tagjával sem lehet közös publikációja.
 • Két hivatalos bíráló két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről, és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitűzését nyilvános védésre.
 • Ha az egyik bíráló véleménye elutasító, akkor a doktori tanács egy harmadik bírálót is felkér. Ha a harmadik bíráló javaslata pozitív, az értekezést nyilvános vitára bocsátják, ellenkező esetben a fokozatszerzési eljárás lezárul.
 • Elutasítás esetén újabb eljárás csak legalább két év elteltével, ugyanabban a kutatási témában legfeljebb még egyszer kezdeményezhető.

Védés, nyilvános vita

 • A vita csak az elnök, legalább az egyik bíráló és összesen a bizottság legalább négy tagjának jelenléte mellett tartható meg.
 • Nem tartható meg a vita, ha elutasító véleményt megfogalmazó bíráló nincs jelen.
  Ekkor a vitára új időpontot tűz ki a doktori tanács.
 • A vitát a bizottság elnöke vezeti a következő menetrend szerint:
  • A titkár ismerteti a jelölt tudományos életrajzát.
  • A doktorjelölt a szabad előadásban, max. 30 percben ismerteti értekezésének téziseit.
  • A bírálók ismertetik a bírálatukat.
  • A jelölt a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők kérdéseire válaszol.
  • A bizottság zárt ülésen, titkos szavazással, 0–5 közötti pontozással dönt az értekezés elfogadásáról
  • Sikeres védéshez az elérhető pontszámok legalább 60%-a szükséges.
  • Az elnök az eredményt nyilvánosan kihirdeti és indokolja.

A fokozat odaítélése, az oklevél minősítése

 • A doktori fokozat odaítéléséről az Egyetemi Doktori Tanács titkos szavazással dönt.
 • Az Egyetemi Doktori Tanács az ülést követően a fokozat odaítéléséről igazolást ad, melyet a karoknak eljuttat.
 • A doktori fokozat minősítését a régi típusú képzésben a szigorlati és a védési pontátlagok egyszerű számtani átlaga, az új típusú képzésben a védés eredménye adja. A fokozat minősítése
  • 3,0–3,60 között rite,
  • 3,61–4,30 között cum laude,
  • 4,30 fölött summa cum laude.
 • Az oklevelet az egyetem magyar és angol nyelven állítja ki. Avatáskor a jelölt díszes latin nyelvű oklevelet is kap.
 • A doktori fokozatot szerzetteket az Egyetem ünnepélyes nyilvános egyetemi tanácsülés keretében eskü letétele után doktorrá avatja.