2024. június 15., szombat

SZTE_Rektori_0010_epulet-1

Az SZTE Szenátus egyhangúlag elfogadta az intézmény új szervezeti és működési rendjét

52 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZTE Szenátus az intézmény 2021. augusztus 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjét. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus tagságról lemondott Prof. Dr. Szabó Gábor prorektor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány megválasztott kuratóriumi elnöke.


Különleges jelentőségűnek nevezte a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2021. július 5-i, rendkívüli ülését Prof. Dr. Rovó László rektor. Emlékeztetett: az SZTE Szenátus 2021. január 29-i ülésén támogatta a Szegedi Tudományegyetem mint állami felsőoktatási intézmény közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott magán felsőoktatási intézménnyé történő átalakulásának kezdeményezését az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé. Az SZTE Szenátus által akkor meghatározott statútumokat sikerült teljesíteni.

 

Az Országgyűlés – más egyetemekkel együtt – döntött az SZTE 2021. augusztus 1. napjával történő modellváltásáról. Ennek alapjául négy törvény szolgál.

 

A fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány bírósági bejegyzése folyamatban van. A bejegyzés megtörténtét követően adhatja ki a kuratórium az SZTE 2021. augusztus 1. napjától hatályos Alapító Okiratát. E dokumentummal összhangban készült el az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendje (SZMR) tervezete, ami az SZTE Szenátus 2021. július 5-i, rendkívüli, online formában tartott ülése elé került. A testület 52 szavazati joggal rendelkező tagja egyhangú „igen” voksával támogatta a Szegedi Tudományegyetem SZMR elfogadására és 2021. év augusztus hó 1. napjával történő hatálybalépésére tett javaslatot.

 

A XXI. fejezetből álló, közel 100 oldalas SZTE SZMR tartalmazza – többek között – a 2021. augusztus 1. napjától hatályos magán felsőoktatási intézményi státuszt, a közhasznú működéssel kapcsolatos rendelkezéseket, a jogszabályi változásokból következő korrekciókat. Az SZTE Szenátus működési rendje az SZMR mellékletévé vált.

 

Az SZTE Szenátus rendkívüli ülésén Prof. Dr. Szabó Gábor prorektor bejelentette: e testületi tagságáról 2021. július 31-i hatállyal lemond. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma elnökévé választott professzor kifejezte reményét, hogy új viszonyba kerül a Szenátussal. Elmondta: az SZTE fenntartójává lett alapítvány kuratóriumának mind az öt tagja aláírta azt az Állásfoglalást, amely hangsúlyossá teszi, hogy e testület és a Szenátus eredményesen együttműködve szolgálja majd az SZTE ügyét.

 

Prof. Dr. Rovó László rektor megköszönte Prof. Dr. Szabó Gábor, valamint a teljes Szenátus eddigi munkáját. A testület tagjainak és az SZTE polgárainak kellemes nyarat kívánt a 2021/2022. tanév kezdetéig.

 

SZTEinfo