Kapcsolódó jogszabályok

A jogszabályok elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban.


1. Általános közzététel

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
  • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
  • 18/2005. (XII. 27) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

2. Különös és egyedi közzététel

  • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, 31. § ???
    Az SZTE közzé tudja-e tenni a közbeszerzési adatait a Közbeszerzési Adatbázisban?"Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni"