Bírálati szempontok

A pályázatok elbírálása az alábbi kategóriák és pontszámok alapján történik (összesen legfeljebb 100 pont szerezhető).

a) Tudományos eredményesség, maximum 50 pont, részei a következők:

· tudományos diákköri helyezések,

· az MTMT adatbázisában szereplő, továbbá az ott még nem szereplő, de közlésre elfogadott vagy beküldött közlemények,

· hazai és nemzetközi konferenciaelőadás/poszter,

· elfogadott szabadalom,

· részvétel tudományos pályázatban,

· tudományos és innovációs díjak.

b) Tudományos munkaterv, maximum 35 pont.

c) Egyéb tevékenység, maximum 15 pont, részei a következők:

· Az illetékes doktori iskola által elfogadott nyelveken a fokozatszerzéshez előírthoz képest magasabb szintű vagy további, legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga,

· egyéb, a doktori iskola által fontosnak ítélt tevékenység, eredmény.

A pályázatokat a doktori iskolák kijelölt bizottságai bírálják el saját, a fentebbiekhez igazodó értékelési pontrendszerük alapján. A részletekről felvilágosítást a doktori iskolák adnak.

A végeredmény szabályoknak megfelelő kiszámítását on-line kalkulátor is segíti.