nyilt_nap_szuloi2

Óriási érdeklődés az SZTE-nyílt napján

Felvételizők és szüleik, érdeklődő alsóbb éves középiskolások, a mester szakos képzések iránt érdeklődő egyetemisták a Szegedi Tudományegyetem február 9-i nyílt napján. A 11 órakor kezdődő szülői értekezlet és felvételi tájékoztató iránt is óriási az érdeklődés. Az SZTE nyílt napról folyamatosan tudósítunk.

Nyilt_nap_zaro14:00 óra, Rektori Hivatal épület, Aula:

Kalmár Zoltán az SZTE Zeneművészeti Kar tanszéki főelőadója harsonaszóval zárja a Szegedi Tudományegyetem február 9-i nyílt napját, a sikeres felvételi tájékoztatót.

 
Nyilt_nap_szamitogep13:15 óra, Rektori Hivatal épület, 5-ös terem:

A liftig kígyózik a várakozók sora. Mindenki segítséggel szeretné kitölteni az elektronikus felvételi jelentkezési lapját. Köztük egy zentai lány, Viola is. – Gyógytornász képzésre jelentkezem. A Szegedi Tudományegyetemről csak jó dolgokat hallottam. Nem szeretnék Szerbiában tanulni, mert ott szerb nyelvű a képzés, így egyértelmű volt, hogy az SZTE-t választom. Nagyon sok segítséget kaptam itt, rögtön válaszoltak a felmerülő kérdésekre. Megérte eljönni! – summázta Viola.

 


nyilt_nap_zaro2Siófokról, Budapestről, Törökszentmiklósról is érkeztek érdeklődők a Szegedi Tudományegyetem februári nyílt napjára. A tavaly ilyenkor először megtartott egyetemi rendezvényhez képest most tripla annyi információéhes diák, szülő érkezett az SZTE-re. A most megjelentek közül számosan az őszi egyetemi nyílt napon is részt vettek. Most azért jöttek, mert a felvételi jelentkezések időszakában a korábbinál pontosabb információt és gyakorlati segítséget, tanácsokat is kaptak.

 

 


13:00 óra, Rektori Hivatal épület Aulája, Általános Orvostudományi Kar standja:

A szegedi egyetem központi épületében tartott szülői értekezlet és tájékoztató után ismét megtelt az Aula.

– A ponthatárokra vagyok kíváncsi és arra, hány főt vesznek fel idén – kérdezte egy fiatal lány Lednitzky Andrástól. Az SZTE ÁOK dékáni hivatal vezetőjét arról is faggatták, hogy miként alakul a szegediek aránya a felvettek között. Egy fiú arra volt kíváncsi, mi történik, ha nem hajlandó aláírni a hallgató szerződést. Ebben az esetben – a törvényi rendelkezés miatt – biztosan nem veszik fel egyetemre. Egy lány telefonos segítséget nyújtott otthon maradt barátnőjének, összeírta a kérdéseit, s úgy tette fel Lednitzky Andrásnak.

 

12:14 óra, SZTE Rektori Hivatal, díszterem: felvételi tájékoztató

Indul Juhász Orsolya, az Educatio Kht. tájékoztatási munkatársa információözöne az idei felvételi tudnivalókról.

 

Ismerteti a szakember a jelentkezés legfőbb adminisztratív feltételeit. Így például szól a jelentkezési lap benyújtásakor fizetendő díjról, a határidők betartásáról.

 

Az elektronikus jelentkezés folyamatának részletezésére is kitért a szakember. Hosszan érvelt e módszer előnyei mellett, de elmondta a legfontosabb ügyfélszolgálati helyeket is. Így például az info@felvi.hu e-mail címre írt kérdésekre két napos határidővel válaszolnak. Ügyfélszolgálati telefonjuk száma: 477 3131.

 

A pontszámítás módját alaposan ismertette Juhász Orsolya. Elmondta például, hogy az összes pontszám kialakításának szabályai eltérnek a felsőoktatási szakképzésnél, ahol nincsenek meghatározott vizsgatárgyak, a két legkedvezőbb érettségi vizsga eredménye számít.

 

A tájékoztató után még legalább 20-25 diák és szülő kért személyes konzultációt – egyrészt a szegedi egyetem oktatási rektorhelyettesétől, majd szinte ugyanekkori csoportosulás alakult ki az Educatio Kft. szakembere körül. Homoki-Nagy Mária, az SZTE oktatási rektorhelyettes elárulja: meghívták a hódmezővásárhelyi Bethlen gimnáziumba, ahol február 13-án 14 órától tart felvételi tájékoztatót.Nyilt_nap_rektorhelyettes11:25 perc, SZTE Rektori Hivatal, díszterem: oktatási rektorhelyettesi szülői értekezlet

– A Szegedi Tudományegyetem nagy múltú egyetem, amelynek küldetése, hogy a jövő nemzedékének tagjait megfelelő tudással lássa el, és olyan diplomával bocsássa ki falai közül, amellyel jó eséllyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon – rögzítette Homoki-Nagy Mária professzor. A Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese az előzetesen begyűjtött kérések köré szőtte a felsőoktatási szakképzési és alapszakokra felvételizőknek, a diákok szüleiknek, a mester szakra készülőknek, az újabb diploma megszerzésére vállalkozóknak szánt mondandóját.

 

Mit szeretnék csinálni a munkahelyen? Ehhez milyen szakra kell jelentkeznem? – erre a kérdésre kell válaszolniuk a most további tanulást tervezőknek – adta első tanácsát Homoki-Nagy Mária. – A szegedi egyetem – nagyságánál fogva – széles képzési kínálattal rendelkezik. Itt még arra is lehetőség van, hogy ha az egyetemi hallgató érdeklődése menet közben megváltozik, akkor módosítsa továbbtanulási pályáját.

 

Mintegy húsz felsőoktatási szakképzést kínál az SZTE, ezekre a bejutási küszöb: 200 pont. A 12 kar sok-sok alapképzési szakja közül választhatnak a fiatalok: ezek 6-7 féléves képzést biztosítanak, minimum 240 pontot kell elérniük a jelentkezőknek. Néhány, a népszerűségi listák élén álló szakra – például az SZTE Állam és Jogtudományi Karán a jogász, a Gazdaságtudományi Karán a marketing, a Bölcsészettudományi Karán a kommunikáció – az állami ösztöndíjas helyekre a magas pontszám jelent belépőt. Ám e szakokon az önköltségi díjas kapacitás szinte kimeríthetetlen, és e körből a legjobbak számíthatnak a kari ösztöndíjakra. A szegedi mester szakokon a múlt évinél több az állami ösztöndíjas hely. Az SZTE szakjairól, a kapacitásáról a legpontosabb információkat közli az egyetem www.u-szeged.hu honlapja.

 

A pontszámok a középiskolai tanulmányi eredmények és az érettségi eredményéből áll össze, ugyanakkor az eddigi többletmunkáért, illetve a fiatalok helyzetéből következően számos többletpontra is lehetőség van. Minderről további információt találnak az SZTE honlapjának felvételizőknek szánt http://www.u-szeged.hu/felveteli információs blokkjában, illetve a www.felvi.hu-n.

 

– Az osztatlan tanárképzés új eleme a mostani felvételi rendszernek – hívta föl a diákok figyelmét, emlékeztette a szülőket az általuk korábbról ismert modellre az SZTE oktatási rektorhelyettes. – Új előny, hogy jelentkezéskor még nem kell eldöntenie a diáknak, hogy általános vagy középiskolai tanár szeretne lenni, mert erről a 6. szemeszter után kell csak határoznai. A gyakorlati képzés is hosszabb időtartamú, ami megfelel a munkaerőpiaci igényeknek. – A Bologna-rendszerben tanulmányaikat megkezdők számára is adott a lehetőség tanárrá lenni, a mester szakok között számos lehetőséget kínál az SZTE az alapszakot itt vagy más felsőoktatási intézményben elvégzőknek.

 

Mesterképzésre az jelentkezhet, aki már lezárta az egyetemi alapszakos képzést. Az SZTE elegendő állami ösztöndíjas hellyel rendelkezik, a pontos információk az universitas honlapján elérhetők: http://www.u-szeged.hu/hirek/2013-februar/mesterszakjainak?folderID=20190&objectParentFolderId=1191

 

– Minden képzési területen elegendő az állami ösztöndíjas helyek száma – fogalmazott az SZTE oktatási rektorhelyettese, majd hozzátette: az államilag támogatott kör nagyságrendjét az oktatási kormányzat határozza meg.

 

 

11:40 óra:

Az egyik szülő kérdésére válaszolva Homoki-Nagy Mária elmondta: Szeged diákvárosi jellegét mutatja az is, hogy számtalan menza kínál kedvezményes diákmenüket, de más olcsó étkezési lehetőségek is találnak az egyetemisták.

 

Kollégiumi férőhelyek várják az első éveseket is. Az SZTE polgárai közül több mint négyezer hallgató él kollégiumban. Ez lehet, hogy százalékban kifejezve nem túl nagy arányt mutat, de a gyakorlat az, hogy minden SZTE-diákot fel tudtak venni, aki kollégiumi elhelyezést kér.

 

A Vajdaságból sok család érkezett az SZTE nyílt napjára. Kérdéseik nyomán az SZTE oktatási rektorhelyettese kifejtette: a határon túl szerzett érettségit az Oktatási Hivatal fogja honosítani, illetve kiszámítani a pontszámokat. A határon túlról érkező magyar egyetemista fiatalok a Márton Áron Szakkollégiumban igényelhetnek ösztöndíjat, szálláshelyet. Így akár állami támogatott helyeken is folytathatnak felsőfokú tanulmányokat a szegedi egyetemen.

 

Szociális ösztöndíjakról, nyelvtanulási lehetőségekről, egyéb, a hallgató szociális helyzetét figyelembevevő támogatási lehetőségekről is szólt az SZTE oktatási rektorhelyettese.

 

Többen és sokat kérdeztek az osztatlan tanárképzésről: például az alkalmassági vizsga lényegéről. Az SZTE professzora elmondta: az egyetemi Tanárképzési központ munkájában több kar is részt vesz. Így például a bölcsész, a pedagógusképző, a természettudományi és a zeneművészeti kar. Szabad szakpárok indítását javasolta az Oktatási Hivatal. Ez az oka annak, hogy 550 körüli tanár szakpár alakult ki a szegedi egyetem felvételis „étlapján”. Az SZTE oktatási rektorhelyettese mindenkit megnyugtatott: ha osztatlan tanár szakos képzésre jelentkezik, minden, a felvételi feltételeknek megfelelő jelentkezőt – nagy valószínűséggel – fogad az egyetem. Az így egyetemistává lett fiatalnak arra is lehetősége lesz, hogy menet közben átjelentkezzen más tanár szakra, vagy esetleg egy teljesen más szakra. Erre tág a lehetőség a 12 karú Szegedi Tudományegyetemen.Nyilt_nap_rektor11:05 óra, Rektori Hivatal díszterem: Rektori köszöntő

A Szegedi Tudományegyetem rektora, Szabó Gábor akadémikus is megjelent a díszteremben, ahol több mint háromszáz érdeklődő várta a felvételi tájékoztatót. Minden ülőhely foglalt, többen állva hallgatják az információkat.

Miért a Szegedi Tudományegyetemen érdemes továbbtanulni? Erre a kérdésre válaszolt az SZTE nyílt napján megjelent középiskolásokat, szüleiket és az érdeklődő pedagógusokat köszöntve Szabó Gábor akadémikus, az egyetem rektora.

– A statisztika is amellett szól, hogy érdemes továbbtanulni – jelentette ki a rektor. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 33 tagállamának összehasonlítására alkalmas, a magyarországi felsőoktatás helyzetét nemzetközi összefüggésrendszerbe helyező friss statisztikai adatokra hivatkozva állította: – Háromszor nagyobb fizetésre számíthat egy diplomás ember azzal a kortársával szemben, aki érettségit sem igénylő munkakörben helyezkedik el Magyarországon. Ezzel az aránnyal Brazília után Magyarország a második az OECD-országok között. Tehát ha valahol, akkor Magyarországon érdemes továbbtanulni!

Egy diplomára ráfordított közkiadás mikét aránylik a közhaszonhoz? Erre is választ ad az OECD-felmérés: a diploma által generált közhasznon a diploma által generált közráfordítás összegének nagyjából tízszerese. Ezzel Magyarország nemzetközi összehasonlításban az élen áll – hívta föl egy újabb összefüggésre a figyelmet a rektor.

Nyilt_nap_rektori_koszonto_2– Nem mindegy, hogy a fiatal hol szerez diplomát – ajánlott egy újabb szempontot a felvételizők és szüleik „döntés-előkészítő beszélgetéseihez” a szegedi egyetem rektora. Szerinte manapság már nem érdemes feltenni a kérdést: hányan helyezkednek el a szakmájukban, hiszen olyan gyorsan változnak a foglalkozások. Így aztán inkább arra kell irányulnia a figyelemnek, hogy ki tud elhelyezkedni az egyetemen megszerzett készségekkel, ismeretekkel. E szempontból jó tudni azt is, hogy míg 2010-ben a nem középiskolai végzettségűek körében több mint 6 százalékkal, addig a diplomások között csak 1,8 százalékkal nőtt a munkanélküliek aránya Magyarországon. Tehát nemcsak nagyobb fizetést, de a foglalkoztatásban védettséget is biztosít a diploma. A szegedi egyetemen diplomázóknak 86 százaléka 6 hónapon belül munkát talál, egy év alatt pedig 93 százalék el tud helyezkedni – mondta a rektor. Példaként említette, hogy akadnak olyan szegedi egyetemi szakok is, például az informatikus, amelynek hallgatói már tanulmányaik utolsó félévében el tudnak helyezkedni.

Fontos döntés előtt állnak, ezzel tisztában vagyok. Sajnálatosnak tartanám, ha ezt a döntést befolyásolnák az utóbbi időszak felsőoktatással és felvételivel kapcsolatos kusza információi. mondta az SZTE rektora. – A döntésüket ugyanis nem idén szeptemberig érvényesen kell meg meghozniuk, hanem a következő évtizedre. Nem érdemes taktikázni. Olyan szakmát válasszanak, amely várhatóan a munka erőpiacra vezet és megfelel azoknak a készségeknek is, amelyekkel rendelkeznek! – szólt az akadémikus tanácsa. – Az, hogy olyan munkahelyet találjanak a megszerezni célzott diplomával, ahova majd örömmel mennek dolgozni, sokkal hosszabb távú szempont, mint ami most körülöttünk van.

Kiválósága alapján a 3 kiemelt hazai egyetem egyike a Szegedi Tudományegyetem – idézte a minapi hírt a rektor. Elmondta, hogy ezen kívül az is méri a szegedi egyetem minőségét, hogy a világ első néhány száz egyeteme között rendszeresen és többször szerepel. A világrangsorok zömében rendre és évek óta csak két egyetem szerepel: az egyik az SZTE, a másik az ELTE.

– A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert Szegeden fedezte fel a C-vitamint, itteni kutatásaiért kapta a legrangosabb tudományos elismerést, és az egyetem rektoraként is dolgozott. Ám azt a tévhitet el kell oszlatnom, hogy „csak Szent-Györgyi miatt” áll a nemzetközi élvonalban a Szegedi Tudományegyetem – jelentette ki Szabó Gábor. – Örülünk annak, hogy tavaly 9 Nobel-díjas vett részt a jubileumi Szent-Györgyi-emlékévben rendezett nemzetközi konferenciánkon, amely olyan sikeres volt, hogy idén is eljön 2 Nobel-díjas a Szegedi Tudományegyetemen tartandó Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az SZTE most is jó egyetem – jelentette ki Szabó Gábor. – Egyéb szempontok is vannak, amelyekre büszkék vagyunk. Néhány hete például a József Attila Tanulmányi és Információs Központunk és egyetemünk Klebelsberg-könyvtára a világ legérdekesebb és legszebb 50 könyvtára közé került – egyetlenként a magyarországi intézmények közül. A világ zöld egyetemei közül az SZTE az 52. a ranglistán. Olyan szellemiség jellemzi ezt az universitast, ami hozzájárul ahhoz, hogy Szeged vonzó diákváros. Hasonlóan például Heidelberg, Oxford és Cambridge is egyeteme miatt lett világhírűvé – annak ellenére, hogy Szegedhez hasonló nagyságrendű város – környezetük megahatározó helyiségeként. Ilyen szellemiséget kínál a szegedi egyetem, miközben az sem utolsó szempont – mondta a rektor –, hogy hallgatóink 97 százaléka büszke arra, hogy itt tanul. Szívesen látjuk a most végzős középiskolásokat, a diploma megszerzésére készülő fiatalokat is, hogy csatlakozzanak ehhez a „szegedi egyetemi hallgatói klubhoz”!

 

*

10:55 óra, Rektori Hivatal, Aula, SZTE Mérnöki Kar standja:

– Gépészmérnök, műszaki menedzser, élelmiszermérnök – sorolja Horváth Zsuzsanna oktatási és közkapcsolati dékán helyettes az SZTE Mérnöki Kar legnépszerűbb szakjait. Az érdeklődők közül legtöbben azt kérdezték a kollégáitól, hogy hol tudnak elhelyezkedni a mérnöki diplomával. A válasz pedig az, hogy élelmiszerre mindig is szükség lesz, így az élelmiszermérnöki diploma garantált elhelyezkedést biztosít, hiszen ma már az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó kisebb magánvállalkozásoknál is előírás a szakmai végzettség. A standon az érdeklődőknek kiemelték a fél éves szakmai gyakorlatot, mely nagyon hasznos a hallgatóknak, hiszen meg tudják említeni szakmai tapasztalatként, amikor munkahelyet keresnek. A gépészmérnök hiánypótló szak. Két évvel ezelőtt indult el. A régióban máshol nincs ilyen jellegű képzés. A műszaki menedzserek pedig átfogó képzést kapnak, és gazdasági tárgyakat is tanulnak.

*

10:48 óra, SZTE Rektori Hivatal, Aula:

Nagyon sok érdeklődő jött el a Szegedi Tudományegyetem nyílt napjára a havaseső dacára – fejezte ki örömét a Hír Televíziónak interjút adó Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes a szülői értekezletnek is nevezett központi tájékoztatója előtt. Előzetesen is érkeztek kérdések, ezekről fogja informálni a diákokat és szüleiket a rektorhelyettes. Elmondta, a mostani megváltozott felvételi szabályok nagyon érdeklik a hallgatókat, a többletpontok számítása is nagyon más a korábbiakhoz képest. Teljesen új az osztatlan tanárképzés, nem feltétlenül mindenki számára egyértelmű, mi az újdonság, a korábbiakhoz képest, illetve miként lehet rá jelentkezni. Az SZTE tájékoztató után az Oktatási Hivatal egy képviselője is a diákok rendelkezésére áll – folytatta a rektorhelyettes. Az államilag támogatott diszciplináris mesterszakokra a korábban jelzettekhez képest többen jelentkezhetnek, történt ugyanis egy számítási hiba a kapacitásszám értelmezése miatt, de a helyes számok csütörtök este óta az egyetem honlapján, és az azon belüli felvételi oldalon megtalálhatók. A rektorhelyettes hangsúlyozta, megnyugtató hír lehet a működés finanszírozása szempontjából is, hogy a kormányzat bejelentette, hogy az SZTE – az ELTE, a Debreceni Tudományegyetem mellett – kiemelt és kutatóegyetemi elismerést kapott.

– A jelentkezőknek azt mondanám, az egyetem pénzügyi helyzetével most ne foglalkozzanak, csak jelentkezzenek, mert az oktatás működik, bárhogy is alakul az ország gazdasági helyzete. 17 ezer fős kapacitásunk van összesen, aki ide szeretne jönni, minden lehetősége megvan. Azokon a szakokon, ahol magasabb lett a pontszám, figyeljék a többletpontokat! Azon ominózus 16 szak esetében, ahol 400 pont fölött húzzák meg a határt, a többletpontokkal ezek is teljesíthetők. Azoknak, akik önköltséges képzésre jutnak be, azt tudom mondani, részben az egyetem, részben az egyes karok olyan ösztöndíj lehetőségeket kínálnak, amellyel kiválthatják az önköltséget – magyarázta Homoki-Nagy Mária.

*


Nyilt_nap_TTIK10:55 óra, SZTE Rektori Hivatal, Természettudományi és Informatikai Kar standja:

Szinte levegőhöz is alig jutnak a TTIK tájékoztató standjánál, annyira nagy a diákroham. Az összes szak keresett, sokan érdeklődnek az informatika- és mérnökszakokról, de népszerű a földrajz és a biológia is – sorolja Czobor Krisztina oktatásszervező. Gyakori kérdés, hogy mit írjanak be a rangsor negyedik-ötödik helyére, milyen érettségire van szükség a bejutáshoz, hogyan működik a pontszámítás.


Nyilt_nap_ETSZK

10:45 óra, Rektori Hivatal épület aulája, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar standja:

Egy fiatal lány nagyon megörül, amikor megtudja, hogy nem kell emelt szintű érettségit tenni, csak a szociális munka szakon. Itt a magyar, a matematika, a társadalom ismeretek, a történelem, az idegen nyelv vagy egy szakmai előkészítő tantárgy közül kell választani. Érdeklődéssel hallgatták a középiskolások, hogy aki az ETSZK egészségtudományi képzési területeire jelentkezőknek orvosi alkalmasságira is el kell menniük.


Nyilt_nap_GTK10:43 óra, SZTE Rektori Hivatal, Gazdaságtudományi Kar standja:

Juhász Anita marketing mesterszakos hallgató szintén kiemelt érdeklődésről számol be. Többen érkeznek szülővel, vagyis jól látszik az, hogy az önköltséges helyek növekedése miatt jobban kell támaszkodniuk a diákok a szülők segítségére. 460 ponttal lehet bekerülni állami helyre a GTK-n, ami sokak számára irreálisnak tűnik – tudtuk meg Anitától. Továbbra is élnek azonban a vállalati és a kari ösztöndíjak, melyeket már meg is hirdettek az intézmény honlapján.

 

Nyilt_nap_MGK10:39 óra, SZTE Rektori Hivatal, Mezőgazdasági Kar:

Horváth József tudományos dékánhelyettes örömmel konstatálja a rendkívül sok érdeklődőt az aulában. Mezőgazdasági mérnöki és vadgazdamérnöki alapszakot kínálnak. „Nagy örömünk, hogy a közelmúltban akkreditálták a felsőoktatási szakképzési szakjainkat: állattenyésztő mérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, és mezőgazdaági mérnök asszisztens” – mondta el a dékánhelyettes. Súlyponti kérdés mindig az elhelyezkedési lehetőségek – a MGK széleskörű lehetőségeket kínál, nemcsak a mezőgazdasági termelésben, vagy a vadgazdálkodásban, hanem a kapcsolódó kiegészítési területeken is el tudnak helyezkedni a szakigazgatástól az alapanyag-kereskedelmen át a finanszírozásig (bankok, biztosítók). Konkrét, kézzelfogható végzettséget kínálnak – hangsúlyozta a dékánhelyettes.

 

Nyilt_nap_JGYPK10:34 óra, SZTE Rektori Hivatal, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar standja:

A felvételi jelentkezési időszak utolsó perceiben vagyunk, azok jönnek, akik a globálisan bizonytalan helyzetben is kiemelten bizonytalanok – mondja Cseh Attila, kulturális referens. Megtudtuk, főleg a pedagógiai szakok – gyógy-, illetve óvodapedagógia, tanító, ének-zene, valamint a testnevelő-edző – nagyon keresettek, de népszerűek a felsőfokú szakképzések is, az érdeklődők mintegy egyharmada ezekről szeretne tájékozódni.


10:30 óra, SZTE Rektori Hivatal épület, Aula, Mérnöki Kar standja:

– Az egyetemi honlap nagyon informatív, de én szeretem a négyszemközti beszélgetéseket. A számítógéptől nem lehet megkérdezni, hogy például milyen esélyekkel indul a gyerek a felvételin, ha mondjuk csak 4-es tanuló – árulja el egy szegedi apuka aggodalmát, aki az SZTE Mérnöki Kar képzéseiről érdeklődött. Fia helyett érkezett a nyílt napra, mert a gyerek az esti szalagavatóra készül.


Nyilt_nap_AJTK10: 29 óra, SZTE Rektori Hivatal, Állam- és Jogtudományi Kar standja:

A jogi karon az érdeklődés alapján a legnépszerűbb a nemzetközi tanulmányok és a jogász szak – mondja el a standnál Nádassy Géza másodéves hallgató. Első kérdés mindenkitől: lesz-e állami hely? Igen, lesz a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK-n is állami ösztöndíjas hely, jóllehet itt is igen magas pontszámmal lehet majd bejutni e helyekre.

Karsai Krisztina dékánhelyettes érdeklődésünkre elmondta, remélik, hogy sokan bekerülnek ezzel a megemelt pontszámmal, de ez nem szünteti meg azt a tervüket, hogy az alapvetően jó felvételi eredményű hallgatókat ösztöndíjakkal segítsék. Jelenlegi terveik szerint tehát tíz diákot felvételi pontszámaik alapján, további tízet pedig szociális alapon támogatnának, számukra visszatérítik az önköltséget. Egyébként a jogászképzés önköltsége nappali tagozaton 176 ezer, levelezőn pedig 159 ezer forint félévenként.

 

Nyilt_nap_GYTK10:22 óra, SZTE Rektori Hivatal, Gyógyszerésztudományi Kar:

Hoffmann Anna elsőéves GYTK-hallgató éppen a gólyatábor – melyben a gyógyszerész-, orvos- és fogorvosgólyák ismerhetik meg egymást – előnyeit ecseteli egy érdeklődő diáknak. Kérdésünkre elmondja, meglepően sokan vannak az érdeklődők, több vajdasági magyarral is találkozott, többek között arról érdeklődnek, beszámítható-e a hosszú időn át tanult szerb nyelv nyelvvizsgaként. Előző héten tartották a kari nyílt napot is, vannak ismerős arcok, akik visszajöttek – újabb kérdésekkel. A diákok szeretnék tudni, milyen és hány órát kell majd hallgatniuk, hogy alakul a ponthatár. Annától megtudjuk, aki gyógyszerész akar lenni, annak elsősorban két dologra van szüksége: „őrült szerelemre” a kémia iránt, valamint érdeklődésre az orvosi-egészségügyi ellátások irányában. Sokan már most úgy jönnek, hogy őket elsősorban a kutatás érdekli – Anna megerősíti: a gyógyszerészhallgatók nagy része valóban a gyógyszerfejlesztésre, és kevésbé a patikusi hivatásra szavaz.Nyilt_nap_ZMK10:17 óra, SZTE Rektori Hivatal, a Zeneművészeti Kar standja:

Két harsona is hever az asztalon Kalmár Zoltán tanszéki főelőadó előtt, akinek nincs panasza az érdeklődésre, mint mondja, a vártnál jóval többen jönnek. Nem jellemző annyira, hogy az egyetemi nyílt napokon komoly szakmai érdeklődés lenne, de most a szabadkai konzervatóriumból többen is érkeztek, akik konkrétan, céltudatosan ilyen szakmai előképzettséggel rendelkeznek, és itt szeretnének továbbtanulni. Legnépszerűbb szaknak a magánének és a zongora bizonyulnak, ezeken van a legnagyobb létszám. Emellett keresett a harsona, trombita, gitár, klarinét és a hegedű is. Kalmár Zoltán azt is elmondta, a zeneművészetire egyben a legkönnyebb és legnehezebb bejutni, hiszen nem átlag alapján folyik a küzdelem a helyekért, hanem ha valaki igazán jól játszik egy hangszeren, jó eséllyel pályázik.

 


10:12 óra, SZTE Rektori Hivatal, ESN-stand:

Arrébb lépve az Erasmus Student Network (ESN) standjánál Fedor Péter Mózes, az ESN irodavezetője a nemzetközi ifjúsági szervezet kínálta lehetőségekről beszél a diákoknak, ugyanis náluk önkéntes munkát és szakmai gyakorlatot egyaránt lehet végezni. A jelenlegi munkaerő-piaci elvárások miatt előny, ha olyan tapasztalatokkal rendelkeznek a hallgatók, mint amit a szervezet kínál: rendezvényszervezés, érdekképviselet, tolmácsolás. Megtanulhatnak az érdeklődők tárgyalni, nyelveket gyakorolhatnak. Az Erasmus iránt érdeklődőket továbbirányítják az SZTE Nemzetközi Mobilitási Irodához a részletekért, mint megtudtuk, főleg a mediterrán országok irányába tájékozódnak a diákok, Olaszország és Spanyolország nagyon népszerű, de Franciaország és a „klasszikus” nyugat-európai országok is keresettek. Fedor Péter tanácsként hozzátette: ugyanolyan összegű ösztöndíjból Franciaországban lehet, hogy csak a kollégiumot tudjuk kifizetni, míg Bulgáriában viszonylag jól elélhetünk – és az Erasmus-hallgatók ott is nagyon jól érzik magukat. Az Erasmus mindenhol Erasmus.

 

Nyilt_nap_mobilitasi_iroda10:03 óra, SZTE Rektori Hivatal, a Nemzetközi Mobilitási Iroda stand:

Számos érdeklődő tolong a külföldi ösztöndíjak iránt érdeklődve, Erasmus, Ceepus, Campus Hungary és egyéb ösztöndíjakat, külföldi csereprogramokat „kínálnak” nekik. Tanács Edit, Erasmus-referens elmondja, a legtöbben az Erasmust ismerik, sok középiskolás már tudatosan, nyelvvizsgával is készül, így választ intézményt. Már az őszi nyílt napon is nagyon sokan érdeklődtek az ösztöndíjak iránt.

Az Erasmus tandíjmentességet biztosít a fogadó külföldi egyetemeken. Nem egy teljes megélhetést biztosító ösztöndíj, hanem támogatás. Az SZTE Mobilitási Iroda további, kiegészítő ösztöndíjat ad a nyertes hallgatóknak az SZTE Hallgatói Mobilitási Alapjából, összege az EU és az egyetemi költségvetéstől, illetve a pályázó hallgatók számától függően évente változik. Az EU két ország-kategóriát jelöl meg, magasabb és alacsonyabb megélhetési költségűek, de a kiegészítéssel együtt mindenki egyforma ösztöndíjat kap végül. Ebben a tanévben a kiegészítő ösztöndíj mértéke körülbelül 400 euró volt. Ezentúl pedig a saját karaikon is igényelhetnek további kiegészítő ösztöndíj támogatást a külföldre vágyók.


Nyilt_nap_BTK9:58 óra, SZTE Rektori Hivatal épület, BTK-stand:

A mesterképzésről is érdeklődnek a BTK asztalánál. Egy fiatalembert az informatikus könyvtáros mester szak érdekli. – A képzés négy féléves, a jelentkezési határidő ugyanúgy március elseje, a pontos információkat megtalálja az SZTE honlapján – kapja a felvilágosítást. A legnagyobb érdeklődés a pszichológia szak iránt mutatkozik.9:27 óra:

Az SZTE Kulturális Iroda tevékenységére is sokan kíváncsiak. Énekkar, szimfonikus zenekar és színi társulat is működik az egyetemen belül. Az iroda szervezi az Egyetemi Tavaszt és az Őszi Kulturális Fesztivált, mely minden évben változatos és színes programokkal várja az érdeklődőket.


 Nyilt_nap_FOK9: 15 óra, SZTE Rektori Hivatal épület Atriuma, FOK-stand:

– A lányomnak kiváló fogorvosa volt, nagyon szeretett hozzá járni. Gyerekkora óta azt mondogatta, hogy fogorvos lesz – hallottuk egy asszonytól az SZTE Fogorvostudományi Kar standjánál, ahol sokan érdeklődnek a pontszámításról, és a gyakorlat-orientált képzésekről. Megtudjuk: a hallgatók kiscsoportos foglalkozásokon tanulnak, így jobban megismerhetik őket az oktatók. Jobban kiderül, mi az, ami valakinek kevésbé megy, s azt többet gyakorolhatják. A FOK-on nyelvi órákon is részt vehetnek a hallgatók, sőt, angol nyelven is folyik fogorvos képzés.

 Nyilt_nap_49:00 óra, SZTE Rektori Hivatal Atriuma:

Folyamatosan áramlik a tömeg a tájékoztató asztalokhoz. Szüleikkel, osztálytársaikkal, barátokkal érkeznek a diákok. Jegyzetfüzettel, tollal felszerelkezve, célirányosan keresik fel a karok képviselőit, hogy feltegyék nekik kérdéseiket.

 Nyílt nap 28:30 óra, SZTE Rektori Hivatal, előtér:

Tömegelnek az SZTE Rektori épületében. Az érdeklődők arra várnak, hogy 9 órakor kezdetét vegye az egyetemi nyílt nap. Az aulában mind a 12 kar képviselteti magát. Bemutatkozik az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda, az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, az SZTE Kulturális Iroda, az SZTE Klebelsberg Könyvtár is.

 


Nyílt nap 18:03 óra, SZTE Dugonics téri Rektori Hivatal, bejárat:

Megérkezett az első két középiskolás a Szegedi Tudományegyetem február 9-i nyílt napjára. Az universitas Dugonics tér 13. szám alatti épületébe. A program 9 órakor kezdődik. Folyamatosan érkeznek a továbbtanulást tervező fiatalok, többen a szüleikkel együtt jönnek. Egyikük elárulja: Nagykőrösről utazott Szegedre, a szegedi egyetem több szakjai is érdekli, még nem döntötte el, pontosan hova jelentkezik.

 

Tudósít – szöveg: Arany Mihály, Bobkó Anna, Újszászi Ilona, fotó: Illés Réka


esza_felso

Számold ki a pontjaid!Pontkalkulator_grafika

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták

Balog_AnnaBalog Anna – BTK, magyar

Abban biztos voltam, hogy magyar szakra szeretnék jelentkezni, de sokáig nem tudtam, melyik egyetemre. Eredetileg úgy terveztem, hogy elmegyek az SZTE és az ELTE nyílt napjára. Végül az ELTE-jére el sem mentem, mert mire hazaértem Szegedről, már döntöttem. Annyira megtetszett a környezet, a hangulat, az emberek, hogy rögtön tudtam: nekem ott a helyem. Azóta sem bántam meg ezt a döntésemet.


Balogh_LaszloBalog László - ETSZK, gyógytornász

Világ életemben az egészségügy iránt vonzódtam. Talán ezért jelentkeztem először biológia szakra, ami nem vált be. Később gyógymasszőrködéssel foglalkoztam, ott ismertem meg nagyon sok olyan embert, akik az SZTE ETSZK gyógytornász szakára járnak. Megtetszett a tudás, amit ők képviselnek, ezért eldöntöttem, hogy én is ide akarok járni. Azért a Szegedi Tudományegyetemet választottam, mert itt olyan gyakorlatorientált a gyógytornászképzés, mint sehol máshol az országban. A gólyatábor és kari bulik is nagyon jók, összességében mindennel meg vagyok elégedve.További hallgatói vélemények >>>