2023. december 11., hétfő


Természettudományi és Informatikai Kar - A képzéseink szakmai színvonala a fő vonzerő


Szeretsz kísérletezni vagy éppen a körülötted lévő világ hoz lázba? Neked a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán, a TTIK-n a helyed!
Miért érdemes az SZTE TTIK-t választanod?

Tudd, hogy hallgatóink 90%-a fél éven belül elhelyezkedik a munkaerőpiacon, és az elhelyezkedettek 88%-a diplomát igénylő pozícióban. Büszkék vagyunk diplomáink értékére, melyekkel a világ bármely területén megállhatod a helyed! A TTIK az ország legkiemelkedőbb tudományos műhelyeinek ad otthont. A 7 épületünk, közel 60 gyakorlóterme és laboratóriuma áll rendelkezésedre. A több mint 70 partnervállalatot magába foglaló kapcsolati hálónk a kulcsa, hogy felkészítsünk téged is a munkaerő-piaci kihívásokra.
Milyen képzések várnak?


Alapképzési szakok (BSc) nappali és levelező tagozaton (természettudományi, informatikai és műszaki képzési terület): • Anyagmérnöki* • Biológia • Biomérnöki* • Fizika • Földrajz • Földtudományi • Gazdaságinformatikus* • Kémia • Környezettan • Környezetmérnöki • Matematika • Mérnökinformatikus • Molekuláris bionika* • Programtervező informatikus • Üzemmérnök-informatikus* • Villamosmérnöki* Osztatlan kétszakos tanárképzés: kizárólag nappali tagozaton (pedagógusképzési terület): pl. biológia-földrajz, biológia-kémia, fizika-matematika, informatika-matematika stb. További információk az SZTE Tanárképző Központ oldalain. Rövid ciklusú tanári mesterképzés: Az SZTE rövid ciklusú tanári mesterszakokat is meghirdet. Ezek a 2–5 félév hosszúságú, korábbi diplomákra alapuló tanárképzések a www.felvi.hu oldalon a négy tanárképző kar szakkínálatában találhatók, a meghirdetett mesterképzések között. Az SZTE TTIK által hirdetett képzések, kizárólag levelező tagozaton: biológiatanár • fizikatanár • földrajztanár • informatikatanár • kémiatanár • matematikatanár Mesterszakok (MSc) nappali és levelező tagozaton (természettudományi, informatikai és műszaki képzési terület): • Alkalmazott matematikus* • Biológus* • Csillagász* • Fizikus* • Földtudomány* • Gazdaságinformatikus* • Geográfus* • Geoinformatikus – létesítés alatt • Info-bionika mérnöki* • Környezetmérnök • Környezettudomány • Matematikus* • Mérnökinformatikus • Programtervező informatikus • Vegyész*

Nézd vissza a nyílt napunk előadását!
Felvételi információk:

TTIK Tanulmányi Osztály
+36-62-544-507 +36-62-544-234
+36-62-546-748
ttikto@sci.u-szeged.hu

sci.u-szeged.hu/A TTIK a Szegedi Tudományegyetem legtöbb hallgatót vonzó kara, az itt tanuló mintegy ötezer-ötszáz hallgató az összes szegedi egyetemista közel negyede. A TTIK sokszínű képzései iránt kiugróan nagy az érdeklődés, mivel az itt szerzett diplomák idehaza és külföldön is megbecsültek. A Kar képzésein igen magas a szakmai hozzáadott érték. A TTIK-n folyó kutatásokba az oktatók aktívan bevonják a hallgatókat. Ennek eredményeként a Kar hallgatói kiemelkedően sikeresek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Az alapképzésen diplomát szerzetteknek számos mesterszakon kínálunk elmélyült tudást, a legtehetségesebb hallgatók pedig hét doktori iskolánkban juthatnak PhD fokozathoz. A kiemelkedő óraszámú gyakorlati képzések megvalósítására a TTIK számos ipari partnerrel kötött szerződést, a hallgatók náluk végzik szakmai gyakorlatukat, továbbá készítik a szakdolgozatukat, diplomamunkájukat. A végzettek közel nyolcvan százaléka tanult szakmájában helyezkedik el. Az SZTE TTIK az ország legkiemelkedőbb tudományos műhelyeinek ad otthont, amelyek a tudományos publikációk és a kutatás-fejlesztési eredmények tekintetében nemzetközi szinten is elismertek. A Kar tudományos aktivitása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az SZTE 2010-ben kutatóegyetemi, 2013-ban kiemelt egyetemi státuszba került. Páratlan munkalehetőséget nyújt a szegedi ELI-ALPS lézerközpont a fizikusok mellett az anyagtudomány, a biológia, az informatika és az orvostudomány képviselői számára.