2023. december 11., hétfő


Juhász Gyula Pedagógusképző Kar - Ahol a Hallgató az Első


Szíveden viseled a jövő generációjának szellemi és testi fejlődését? Kreatív típus vagy és érdekel a művészet? Várunk téged is a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán!
Miért érdemes az SZTE JGYPK-t választanod?

Te is egy olyan kart keresel, ahol tehetséged kibontakozhat és a legjobbaktól tanulhatsz? Köztünk a helyed, tartozz te is az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar népes családjába!
Tudd, hogy az elmúlt évek statiszikái alapján hallgatóink 95%-a egy éven belül elhelyezkedett a munkaerőpiacon. Sikerességünket a gyakorlatorientált és hallgató központú víziónknak köszönhetjük, mivel nálunk mindig te leszel az első.
Milyen képzések várnak?


Alapképzésben, osztatlan képzésben meghirdetett szakok: Edző • Germanisztika (német nemzetiségi) • Gyógypedagógia • Képalkotás (képalkotás) • Közösségszervezés (ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés, humánfejlesztés) • Műszaki szakoktató • Óvodapedagógia • Sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés) • Szlavisztika (szlovák nemzetiségi szakirány) • Szociálpedagógia • Tanító • Tanító [nemzetiségi tanító, (német)] • Tanító [nemzetiségi tanító,(román)] • Tanító [nemzetiségi tanító,(szlovák)] • Újlatin nyelvek és kultúrák (roman nemzetiség) • Zenekultúra Felsőoktatási szakképzésben meghirdetett szakok: Gazdaságinformatikus • Mérnökinformatikus (hálózati informatikus) • Mérnökinformatikus (rendszergazda) • Műszaki felsőoktatási szakképzés (energetika, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közlekedés) • Programtervező informatikus (fejlesztő) • Programtervező informatikus (multimédia) • Televíziós műsorkészítő Osztatlan tanárképzés: A kar (esetleg másik karral kooperációban) osztatlan tanárszakokat is indít, ezeket az érdeklődők a www.felvi.hu oldalon, az SZTE TKK oldalánál keressék. Az SZTE ugyanakkor ún. rövid ciklusú tanári mesterszakokat is meghirdet. Ezek a 2–5 félév hosszúságú, korábbi diplomákra alapuló tanárképzések a www.felvi.hu oldalon a kar szakkínálatában találhatók, a meghirdetett mesterképzések között. Szakirányú továbbképzésben meghirdetett szakok: Andragógus pedagógus • Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor • Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Egészségfejlesztő mentálhigiéné • Egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Ének-zene pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Gyakorlatvezető és mentortanító pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Gyakorlatvezető mentorpedagógus • Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus- szakvizsgára felkészítő • Kollégiumi nevelő • Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga • Multikulturális nevelés pedagógusa • Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Roma integrációs tanulmányok pedagógus-szakvizsgára felkészítő • Stíluskommunikátor • Szaktárgyak oktatása idegen/nemzetiségi nyelven • Tanulási és pályatanácsadási pedagógus • Testnevelő instruktor Mesterképzés: Alkalmazott nyelvészet • Andragógia • Kisebbségpolitika • Közép-Európa tanulmányok • Közösségi és civil tanulmányok • Kulturális mediáció • Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő Tanári mesterszakok előképzettségtől függően 2 vagy 4, nemzetiségi szakok esetében 5 féléves képzésben: Ének-zene tanár • Könyvtárostanár • Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára • Rajz- és vizuáliskultúra tanár • Román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára • Szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára • Technika, életvitel- és gyakorlat-tanár • Természetismeret-környezettan tanár • Testnevelő tanár • Közösségi művelődési tanár


Nézd vissza a nyílt napunk előadását!
Felvételi információk:

JGYPK Tanulmányi Osztály
+36-62/546-066
+36-62/546-064
faragozita@jgypk.szte.hu

www.jgypk.u-szeged.huOrszágos szinten kiemelkedő pedagógusképzés, elismert oktatói és hallgatói tudományos munka, gazdag konferencia- és rendezvényprogram, bővülő nemzetközi kapcsolatok és szélesedő kurzuskínálat. Mindezek révén a JGYPK példás helyet foglal el a Szegedi Tudományegyetem karainak sorában.


A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, amely az egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező fakultás az egyetemen, 2018-ban ünnepelte szegedi működésének 90. évfordulóját. Ekkor hozta létre Klebelsberg kultuszminiszter azt az egységes, modern tanárképző főiskolát, amelynek jogutódaként ma is a pedagógusképzés legjobb hagyományait őrzi a Kar, vezetve az országos ranglistát a gyógypedagógus, a tanító és az óvodapedagógus szakon. A Karon a legfontosabb tehát a pedagógusképzés, s ezen belül szintén jól működnek a művészetközvetítő szakok, mint a képi ábrázolás és az ének-zene, valamint a testnevelés és sporttudomány terület képzései is. A kétszakos, osztatlan tanárképzésben is hirdet a JGYPK olyan szakokat, mint a nemzetiségi nyelvtanár, a könyvtárostanár, vagy a természetismeret-környezettan tanár. A pedagógusképzés mellett más területeken is színvonalas képzéseket kínálunk: megújulva várják a hallgatókat a kultúraközvetítés és a felnőttképzés olyan alap- és mesterszakjai, mint a közösségszervezés BA, vagy az andragógia, de különlegesek az alkalmazott nyelvészet, kisebbségpolitika MA szakok is. A felsőoktatási szakképzésben az informatikus szakok emelkednek ki, és nagyon népszerű a televíziós műsorkészítés is. Amire azonban a Kar talán a leginkább büszke, az a hagyományosan jó oktatóhallgató viszony, a tehetséggondozás, valamint az egész tanévben színesen pezsgő diákélet. Egyedi sajátossága a Karnak az Interaktív Természetismereti Tudástár, ahol a látogatók saját fizikai és szellemi képességeiket, érzékszerveiket is kipróbálhatják, és játékosan tehetnek szert természettudományos ismeretekre, a Boldogasszony sugárúti épületben, tárlatvezetők közreműködésével. A Tudástár mintegy 10000 fajt tartalmazó herbárium- és állattani gyűjteményei a Magyar Kulturális Örökség részét képezik.