2023. december 1., péntek


Állam- és Jogtudományi Kar - Hagyomány és Megújulás


Vonz a jogi pálya? Érdekel a nemzetközi cégjog, a munkaügy vagy a politológia világa? Tarts velünk és ismerd meg a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karát!

Miért érdemes az SZTE ÁJTK-t választanod?Tudd, hogy egykori szegedi joghallgatók sorában alkotmány bírákat, az Európai Unió bíróságainak több magyar bíráját, vagy éppen a Nemzetközi Büntetőbíróság magyar bíráját köszönthetjük.


Az egyetlen olyan jogi kar vagyunk Magyarországon, amely szakmodulokkal segíti az évtizedek óta ismert és elismert osztatlan jogászképz ésünkön tanulók specializációját, továbbá munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi tanulmányok és politikatudományi alap- és mesterszakokat és jogi asszisztensi képz ést is működtet a megújulás jegyében, mindegyiket erős jogi profillal. A HVG 2019-es diplomarangsora szerint a jogi karok oktatói kiválóságában az első helyen végeztünk, széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, így hallgatóink - a jog bármelyik területén szeretnének is a legjobb ak közé tartozni - Karunk munkájába bekapcsolódva megalapozhatják karrierjüket.


www.juris.u-szeged.hu
Milyen képzések várnak?


Osztatlan képzés: Jogász képzés | Alapképzések: Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA (6 félév) • Nemzetközi tanulmányok BA (6 félév) • Politikatudományok BA (6 félév) Mesterképzések: Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási MA (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA magyar nyelven (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA angol nyelven (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA francia nyelven (4 félév) • Politikatudomány MA (4 félév) Felsoktatási szakképzések: Jogi felsőoktatási szakképzés • Szakirányú továbbképzések | Jogász végzettségűeknek: Családjogi szakjogász • Környezetvédelmi szakjogász • Munkaügyi kapcsolatok szakjogász • Társadalombiztosítási szakjogász • Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász • Német jogi és szakfordítói szakjogász • Francia jogi és szakfordítói szakjogász • Európa-jogi szakjogász • Nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szakjogász • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) • HR Szakjogász szakirányú továbbképzési szak • Ingatlanforgalmi szakjogász Szakirányú továbbképzés: nem jogász végzettségűeknek: Jogi szakokleveles gazdasági szakember • Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember • Munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó, • Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó, • Német jogi és szakfordítói szaktanácsadó • Francia jogi szakfordítói és szaktanácsadó • Jogi szakokleveles HR szaktanácsadó • Társadalombiztosítási szaktanácsadó • Nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szaktanácsadó • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) nem jogász végzettségűeknek


Nézd vissza a nyílt napunk előadását!A népszerű jogász képzés keretében az általános jogász modul mellett a hallgatók a bűnügyi tudományok, a magánjogi, a nemzetközi jogi/idegennyelvi és az üzleti jogi modul révén specializálódhatnak. A digitalizáció kihívásaira válaszolva Jogi Információs Kabinetünkben minden évfolyam számára folyamatosan fejlesztett kötelező kurzusokat hirdetünk, jogi adatgyűjtés, jogi informatika, hallgatói jogtár témakörökben. Hallgatóinknak ingyenes hozzáférést biztosítunk a Wolters Kluwer jogtárához, és a hagyományos, papír alapú tanulást digitális tananyagokkal támogató programunk is egyre szélesebb körben segíti tanulmányaikat. További speciális ismeretek megszerzését segítik az idegen nyelvű szakjogi és szaknyelvi képzések, valamint számos szakirányú továbbképzés.SZTE ÁJTKFelvételi információk:
ÁJTK Tanulmányi Osztály
+36-62/544-189; +36-62/544-513
+36-62/544-1901; +36-62/544-198
lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu
http://www.juris.u-szeged.hu/

https://www.facebook.com/jurisszeged/Az ÁJTK-n tutorok segítik az elsősök beilleszkedését, felsőbb éveseink pedig már hallgatóként tényleges munkát végezhetnek a Jogklinika, illetve a Karrier Iroda által működtetett – szintén országosan egyedülálló - szakmai gyakornoki program keretében. A Karon a magas színvonalú oktatás mellett jelentős tudományos munka folyik a Tudományos Diákkörökben, a Doktori Iskolában, a tanszékeken és az intézetekben. A hallgatóink külföldi résztanulmányait széleskörű, három kontinensre kiterjedő nemzetközi kapcsolataink segítik.


Az Igazságügyi Minisztérium jogászösztöndíjainak segítségével pedig a legkiválóbb hallgatók anyagi elismerésben részesülhetnek kimagasló tudományos és tanulmányi eredményeikre tekintettel. Az egyetemi évek alatt sokféle területet igyekszünk megmutatni a nálunk tanulóknak, hogy mindannyian megtalálhassák a számukra legmegfelelőbb karriert. Ebben további személyes segítséget is kaphatnak diákjaink az Alumni Mentorprogram keretén belül a Karunkon korábban végzettektől. Mentoraink szívesen osztják meg hallgatóinkkal szakmai sikereik követhető receptjeit.