2024. június 13., csütörtök

Ügyintézés

A Szegedi Tudományegyetemen az ügyéntézésben több szervezeti egység áll a hallgatók rendelkezésére.

Tanulmányi Osztály (TO) feladatai

 

Az egyetemi Tanulmányi Osztályok a tanulmányokkal kapcsolatos adminisztrációt végzik és tanulmányi tanácsadást biztosítanak a hallgatók számára.


Feladatok, amelyet a Tanulmányi Osztály végez:

 • a tanulmányi ügyek teljeskörű ügyintézése és adminisztrációja a Neptun tanulmányi rendszerben,
 • Modulo: beadott kérelmek feldolgozása, döntések előkészítése, határozatok elkészítése, rögzítése,
 • hallgatóknak szóló tájékoztatók készítése, közzététele: Coospace szakos színtereken, kari honlapon
 • központi feladatok elvégzése: felvételi eljárás, beiratkoztatás, átsorolás, statisztikák, adatszolgáltatások
 • tanulmányi tanácsadás
 • hallgatói pályázatok döntésre előkészítése
 • oktatásszervezés: tanrendek, órarendek készítése
 • kapcsolattartás az oktatókkal, a HSZI-vel, a központi egységekkel
Kari tanulmányi osztályok

Hallgatói Szolgáltató Iroda (HSZI)


A HSZI által biztosított szolgáltatások:

 • diákigazolvány ügyintézés
 • ösztöndíj kifizetések
 • befizetések kezelése
 • számlázás
 • városi tanulóbérlet
 • pénzügyi igazolás
 • diákhitel
 • jogviszony igazolás


Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)


A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat látja el. Az EHÖK-nek eltérő kari szabályzatok között, különböző struktúrákban kell megtalálnia az érdekérvényesítés és szolgáltatásnyújtás leghatékonyabb módszereit. Az EHÖK és a hallgatói mozgalom legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a kari, szakbeli különbségeket felismerje, és azokat úgy szintetizálja, hogy a hallgatói oldal stratégiai kérdésekben egységesen és hatékonyan tudjon fellépni, akár intézményi akár annál szélesebb színtereken is. Ennek keretében szervezetünk számos bizottság munkájában vesz részt, képviselőink jelen vannak a kari, illetve egyetemi tanácsokban.