Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2015/PSZ04521
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet (6720 Szeged, Somogyi u. 4.) részére 1 db CEM Liberty Peptidszintetizátor készülék javítása, és karbantartása.
2015. január 20.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2015/PSZ04521

Ajánlattételi határidő: 2015. január 27 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet (6720 Szeged, Somogyi u. 4.) részére 1 db CEM Liberty Peptidszintetizátor készülék javítása, és karbantartása.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Ajánlattevő az ajánlatában a jótállási időt adja meg. (hónap)

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, javítási díjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt, kiszállási díjat.

A javítás, karbantartás során csak gyári alkatrészek, fogyóanyagok használhatóak fel.

 

Javítandó eszköz:

-1 db CEM Liberty készülék

 

Feladatok :

  • Háromutas szelep cseréje
  • Aminosav rekeszek tömítésének cseréje
  • A deprotektálás ellenőrzése, a keveredés kizárása

Cserélendő alkatrészek:

  • Háromutas szelep 1db
  • O-Ring 20 db

 

Szállítási és számlaküldési cím:

GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet

(6720 Szeged, Somogyi u. 4.)

 

Feladatellátás helye:

SZTE Gyógyszerkémiai Intézet

6720 Szeged, Eötvös u. 6.

 

A készülék megtekinthető a Szegedi Tudományegyetem GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet

(6720 Szeged, Somogyi u. 4.) Simon Istvánnal történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/545-804; email: iroda.phanal@pharm.u-szeged.hu)

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás, munkadíjára, a javítás, során felhasznált alkatrészek, karbantartásra, segédanyagok költségére, a helyszínre történő kiszállás költségeire.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet

által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Simon István, vegyészlaboráns SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet, tel: +36 (62) 546-421, +36 (62) 544-000/6421, +36 (62) 545-768, +36 (62) 544-000/5768

email: simoni@pharm.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Magne-Chem Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Nyertes ajánlati ár: 184 660,-Ft+ÁFA