Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04444
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A SZTE TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0512 sz. pályázata keretében „projektzáró sajtócikk megjelentetése a Délmagyarország napilapban”
2014. december 18.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04444

Ajánlattételi határidő: 2015. január 05 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2015. január 12-ig valamely hétköznapon. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A beszerzés rövid ismertetője:

A SZTE TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0512 sz. pályázata keretében nyomtatott sajtóban való megjelentetés, az alábbiak szerint:

1 alkalommal projektzáró sajtócikk megjelentetése a Délmagyarország napilapban 2015. január 12-ig valamely hétköznapon.

 • Vállalkozó feladata a sajtóanyag előkészítése: tervezése, tördelése, valamint médiafoglalása és megjelentetése (Délmagyarország napilap) a Széchenyi2020 arculati szabályainak megfelelően. A cikk megírása Megrendelő feladata.
 • A szöveget, a fotókat, és az illusztrációkat a Megrendelő szolgáltatja.
 • Megjelentetés előtt Vállalkozó köteles a kész anyagot egyeztetni és jóváhagyatni Megrendelő szakmai kapcsolattartójával.
 • Vállalkozó köteles a cikket tartalmazó sajtó 1 példányát a megjelenés napját követő 5 munkanapon belül átadni a Megrendelőnek.
 • Mennyiség: 1 db cikk megjelentetése 1 alkalommal a Délmagyarország napilapban 2015. január 12-ig valamely hétköznapon. Megrendelő szakmai kapcsolattartója a szerződéskötést követően egyezteti Vállalkozóval a megjelenés pontos időpontját.
 • Cikk terjedelme: Negyed oldal 137x204 mm, vagy 184x152 mm
 • Megjelentetés helye: Délmagyarország c. napilap, nem hirdetési oldalon
 • A cikk célja: a nyilvánosság minél nagyobb arányban történő tájékoztatása a projekt egészéről, a projektben elért eredményekről. A felhívásnak kötelezően tartalmaznia kell a projekt pontos azonosítóját, a projekt megvalósításához kapcsolódó forrás jelölését és a kötelező formai elemeket. A cikk színes, a cikkhez egy fotó és/vagy illusztráció kapcsolódhat. A fotók és illusztrációk együttes terjedelme nem érheti el a sajtóanyag terjedelmének felét.
 • A cikknek tartalmazni kell a program hatályos Arculati Útmutatójában meghatározott kötelező Széchenyi2020 elemeket, valamint a Szegedi Tudományegyetem hatályos Arculati Kézikönyvében meghatározott elemeket.


Pályázati forrás: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0512, „Interaktív természettudományos foglalkozások fiatalok számára” projekt.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

. Az ellenszolgáltatás összegét a projektzáró cikk előkészítésére és megjelentetésére nettó Ft + Áfa formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megajánlott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárás:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetésétől számított elmúlt 36 hónap során 1 db európai uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben teljesített, kommunikációs szolgáltatásról, amely legalább 1 db sajtócikk nyomtatott sajtóban való megjelentetését magában foglaló szolgáltatásra vonatkozó referencia.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 • A megvalósításban résztvevő szakember(ek) rendelkezzenek a munka elvégzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a megvalósításban résztvevő szakembere rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szolgáltatás díjáról teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Alattyányi István, projektmenedzser TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0512 projektiroda, tel: +36 (30) 403-7963

email: alattyanyi.istvan@gmf.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: LAPCOM Zrt., 6729 Szeged, Szabadkai út 20.
Nyertes ajánlati ár: 168 000,-Ft+ÁFA