Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04452
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás keretében indított negyvenedik 2. körös szolgáltatás beszerzési eljárás
2014. december 18.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04452

Ajánlattételi határidő: 2014. december 13 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 1. részajánlati kör: 2014. december 17.; 2. részajánlati kör: 2014. december 17.

A beszerzés rövid ismertetője:

1. részajánlati kör:

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Egészségbiztosítási Igazgatóság részére, catering szolgáltatás nyújtása, az alábbiak szerint:

 • Rendezvény: „Szakmai Munkacsoport Megbeszélés”
 • Időpontok: 2014.december 17.
 • 2014. december 17-én tervezetten 13:00 órától 1 alkalommal kávészünet lebonyolítása tervezetten 15 fő részére.
 • Vállalkozónak a kávészünethez szükséges számú kiszolgáló személyzetet kell biztosítania folyamatos rendelkezésre állással.
 • Helyszín: SZTE Szemészeti Klinika - 6720 Szeged, Korányi Fasor 10-11.
 • Kávészünet: *20 dkg/fő házi jellegű pogácsa (sajtos, burgonyás, tepertős); *1 adag/fő frissen főzött Douwe Egberts Omnia kávé hozzá való cukor, tejszín (nem termoszos); *0,5 l/fő ásványvíz (szénsavas és mentes). Az ásványvíznek nagy kiszerelésűnek kell lennie üvegpoharas adagolással.
 • Ajánlattevő köteles a kávészünetet megelőzően egyeztetni a részletes menüsort Ajánlatkérő képviselőjével.

 

2. részajánlati kör:

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium részére, catering szolgáltatás nyújtása, az alábbiak szerint:

 • Rendezvény: „Karácsonyi koncert”
 • Időpont: 2014. december 17.
 • 2014. december 17-én tervezetten 19:30 órától 1 alkalommal pezsgőztetés lebonyolítása tervezetten 120 fő részére
 • Vállalkozónak a pezsgőztetéshez legalább 1 fő kiszolgáló személyzetet kell biztosítania folyamatos rendelkezésre állással.
 • Helyszín: SZTE Rektori Hivatal, fsz. Aula - Szeged, Dugonics tér 13.
 • Pezsgőztetés: *0.2 l/fő pezsgő (Törley, a mennyiség fele száraz, negyede édes, negyede alkoholmentes)
 • Ajánlattevő köteles biztosítani a tervezett létszámnak megfelelő mennyiségű magasított körasztalt (könyöklőt), terítővel a pezsgőztetés idejére.
Megrendelő a résztvevők létszámában történt eltérést mindkét részajánlati kör esetében legkésőbb 2 munkanappal a szolgáltatás megkezdését megelőzően jelzi a Vállalkozó részére. Az elszámolás a megadott egységár alapján a legkésőbb 2 munkanappal a szolgáltatás megkezdését megelőzően megadott létszámnak megfelelően történik. Felek kötelesek a megadott létszámot a teljesítésigazolásban rögzíteni.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

„A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás 1. fordulójában nyertesnek hirdetett 6 cégtől bekért árajánlatok alapján.További információk:

Pályázati forrás:

 • 1. részajánlati kör: TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001, „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása” projekt.


Vállalkozó teljesítésigazolást követően a megnyert részajánlati kör/körök catering szolgáltatásról 1-1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a számla és teljesítésigazolás kézhezvételét követő 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít. A fizetési határidő a Ptk. 292/B. § (2) bekezdés alapján került meghatározásra, érvényes ajánlatot ezen fizetési feltétel elfogadásával tehet. A számlának minden esetben mellékletként tartalmaznia kell számlarészletezőt a reprezentációs adó Megrendelő általi meghatározásához
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes SZTE GMF Szolgáltatás Szervezési Iroda, tel: +36 (62) 546-794, +36 (62) 544-000/6794

email: kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Stefánia Catering Kft., 6771 Szeged, Makai út 164.
Nyertes ajánlati ár: 9 000,-Ft+ÁFA

 

Nyertes ajánlattevő: Waldorf 2000 Kft., 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Nyertes ajánlati ár: 36 000,-Ft+ÁFA