Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04442
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika részére „Human agyfolyadék és szérum minták lipidomikai analízise” K+F szolgáltatás elvégzése.
2014. december 17.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04442

Ajánlattételi határidő: 2015. január 05 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 2 év.

A beszerzés rövid ismertetője:

Érvényes ajánlat formai követelményei:

 • Ajánlattevő neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartója
 • Ajánlat a 200 db minta analízisére, a kapott eredmények kiértékelésére és elemzésére mindösszesen nettó Ft+Áfa formában
 • Alkalmasságot igazoló dokumentumok:
  • Referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetésétől számított 36 hónap során teljesített legalább 1 db molakulaspeciesz szintű mennyiségi analízisről, valamint biomarker mintázatok felismeréséről, ill. azonosításáról.
  • Ajánlattevő összeférhetetlenséget kizáró és egyben a teljesítés feltételeit igazoló nyilatkozata.


SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika részére „Human agyfolyadék és szérum minták lipidomikai analízise” K+F szolgáltatás elvégzése, az alábbiak szerint:

 • Feladat: Human agyfolyadék és szérum minták lipidomikai analízise, a kapott eredmények kiértékelése és elemzése.
 • Mennyiség: Mindösszesen 200 minta
 • Tervezett ütemezés: A szerződéskötést követően félévente 50 minta lipidomikai analízisét, a kapott eredmények kiértékelését és elemzését kell elvégezni.

 

Pályázati forrás: KTIA_NAP_13-1-2013-0001, „Agykutatási kiválósági központok fejlesztése” projekt.

Kutatási téma: II. 7. számú „Új diagnosztikus liquor markerek azonosítása és jellemzése Alzheimer-kórban és a betegség prodromális stádiumában”

Letölthető állományok:
Összeférhetetlenségi nyilatkozat.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a 200 db minta analízisére, a kapott eredmények kiértékelésére és elemzésére mindösszesen nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során


További információk:

Alkalmassági feltétel:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetésétől számított 36 hónap során teljesített legalább 1 db lipidomikai tömegspektrometriai módszerekkel végzett molakulaspeciesz szintű mennyiségi analízisről a legfontosabb foszfolipidek, szfingolipidek, és neutrális lipidek meghatározására, valamint a lipidosztályok molekulaspecieszeinek kvantitatív adataiból felügyelt és nem felügyelt statisztikai módszerek kombinációival biomarker mintázatok felismeréséről, ill. azonosításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát.

 • Ajánlattevő köteles benyújtani az összeférhetetlenséget kizáró és egyben a teljesítés feltételeit igazoló nyilatkozatát. Nyilatkozat minta az ajánlattételi felhívás csatolmányaként megtekinthető.


Fizetési mód: Vállalkozó a szerződés aláírását követően a bruttó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult. Vállalkozó vállalja, hogy az előleg elszámolásra a pénzügyi és számviteli előírások szerinti előlegszámlát állít ki. Vállalkozó ezt követően a szerződés aláírását követő fél évenként 1-1 db azonos összegű (mindösszesen 3 db) részszámlát, a negyedik fél évet követően a fennmaradó összegről 1 db végszámlát nyújthat be teljesítésigazolást követően, egyben a végszámlában feltünteti az előleggel való elszámolást. A végszámlában levonásra kerül a kifizetett előleg összege.

 

Megrendelő az előleg összegét a szerződés aláírását követően, a 3 db részszámla és az 1 db végszámla ellenértékét a számlák kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesíti.


Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Pákáski Magdolna dr., tudományos főmunkatárs SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Alzheimer-kór Kutatócsoport, tel: +36 (62) 490-590/466

email: babikne.pakaski.magdolna@med.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.