Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04426
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Biológia épületben (6726 Szeged, Középfasor 52.) lévő első és második generációs változatú 5 literes reaktor egységek gázmennyiség mérőinek kalibrálása, méréshatár beállítása.
2014. december 15.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04426

Ajánlattételi határidő: 2015. január 05 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötés időpontjáról számított 10 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék részére Biológia épületben (6726 Szeged, Középfasor 52.) lévő első és második generációs 5 literes kísérleti reaktor egységek gázmennyiség mérő műszereinek tisztítása, szabályozása és kalibrálása.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Feladatok:

A SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszékén meglévő készülékek működtetése során megszerzett felhasználói tapasztalataik figyelembe vételével valamint azok gyártása, majd későbbi szükség szerinti javítási tevékenységeink alkalmával felhalmozódott ismeretek alapján, a SZTE szakemberekkel rendszeres konzultációban kell az átalakításokat elvégezni.

 

  • A 15 darab BROOKS gyártmányú SLA 58605-típusú gázmennyiség mérő műszerek tisztítása,

méréstartomány átállítása valamint azok kalibrálása.

  • Az ajánlat tartalmazza a Szegedi Tudományegyetem TTIK biotechnológiai konténerlaborjában működő műszerek le- és felszerelését valamint oda- és visszaszállítását is.

 

Feladatellátás helye:

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

Biológia épület

(6726 Szeged, Középfasor 52.)

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap időszakban legalább 5 db biogáz kísérleti laborfermentor egység építéséről vagy karbantartásáról, szükség szerinti javításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

  • Ajánlattevő csatoljon igazolást a munkában résztvevők szakmai végzettségéről, felkészültségéről: Nyomástartó edények, kazánberendezések felügyeletében való jártasság, illetve Érintésvédelmi felülvizsgáló, robbanásbiztos berendezések felülvizsgálója, és/vagy Távközlési, automatizálási üzemmérnök vagy ezekkel egyenértékű képesítés igazolása.
  • Igazolási mód: Képesítési bizonyítvány másolat

Bírálati szempont:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi formában kérjük megadni:

  • 1) SZTE TTIK Biológia épületben (6726 Szeged, Középfasor 52.) lévő első és második generációs változatú 5 literes reaktor rendszerek gázmennyiségmérő műszereinek tisztítás, szabályozás és kalibrálás díja: …………………….nettó Ft+Áfa

 

Ajánlatkérő a tisztításra, szabályozásra és kalibrálásra mindösszesen megajánlott ajánlati árat fogja értékelni.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szerződéses időszak alatt 1 db számlát jogosult benyújtani teljesítés igazolást követően, melyet a Szegedi Tudományegyetem átutalással, a számla kézhezvételét követő 60 napon belüli fizetési határidővel egyenlít ki.

Az Egyetem más fizetési feltételt nem tud elfogadni.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

(6726 Szeged, Középfasor 52.)

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kovács Kornél dr., egyetemi tanár SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport Biotechnológiai Tanszék, tel: +36 (62) 546-930, +36 (62) 544-000/6930, +36 (62) 546-941, +36 (62) 544-000/6941

email: kornel@brc.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: BioSpin Kft.
Nyertes ajánlati ár: 4 422 000,-Ft+ÁFA