Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04398

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Sejtélettani Laboratórium részére (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.) SZEKVENÁLÁS tárgyú szolgáltatás.
2014. december 10.

Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04398

Ajánlattételi határidő: 2014. december 16 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződés aláírását követően 2 napon belül, legkésőbb 2014. december 31-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Sejtélettani Laboratórium részére (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.) SZEKVENÁLÁS tárgyú szolgáltatás.


További információk:

SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika Sejtélettani Laboratórium részére (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.) SZEKVENÁLÁS tárgyú szolgáltatás.

1.)EZ-Seq Plate Purification Regular Label, 96 well, 1 db matric plate-en küldött mintákhoz, tisztítással kiegészít ……………………………………………………………. 9 db

2.)EZ-Seq Tube Direct Label, 1,5 ml-es mintacsövekhez, tisztítás nélkül, expressz-24 ………………….. 77 db

3.) EZ-Seq Label, Plate Puricification-szolgáltatás …………………………………... 7 db

A projekt száma: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035

Címe, megnevezése: „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában”

1.Alprogram: Gyulladásos folyamatok és betegségek;1.2.Altéma: A sejt és szöveti védelem klinikai lehetőségei

A krónikus hasnyálmirigy gyulladás etiológiájában fontos szerepet játszanak olyan genetikai eltérések, melyek a hasnyálmirigy duktális epithelium folyadék szekrécióját csökkentik. Ebben a tanulmányban az SLC26A6 iontranszporter gént vizsgáljuk, mely a folyadékszekréció egyik kulcsfehérjéje, de eddig még nem vizsgálták az esetleges mutációk kóroki szerepét krónikus pancreatitisben.

A génben lévő mutációk szűrésére teljes exon szekvenálást végzünk krónikus pancreatitises betegekben, és a talált mutációkat tovább vizsgáljuk szekvenálással egy nagyobb krónikus pancreatitises populációban és kontroll csoportban.

Maximális nettó keretösszeg a szolgáltatásra: 2.000.000,-Ft.

Ajánlattevő adja meg az alábbi egység árakat:

1.) EZ-Seq Plate Purification Regular Label, 96 well, 1 db matric plate-en küldött mintákhoz, tisztítással kiegészít ……………………………………………………………. (9 db)

Összesen: …………………...bruttó Ft/9 db

 

2.) EZ-Seq Tube Direct Label, 1,5 ml-es mintacsövekhez, tisztítás nélkül, expressz-24 ……………(77 db )

Összesen: …………………...bruttó Ft/77 db

 

3.) EZ-Seq Label, Plate Puricification-szolgáltatás …………………………………... ………… ( 7 db )

Összesen: …………………...bruttó Ft/7 db

MINDÖSSZESEN: ……………………..Bruttó HUF / mindösszesen db

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 2 év időszakban SZEKVENÁLÁS tárgyú referenciamunkáiról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Alkalmassági feltételek:

1.)Ajánlattevő a mérés kivitelezését saját laboratóriumban végezze.

 

Igazolás módja:

Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a mérés kivitelezését saját laboratóriumában végzi.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Ajánlatkérő a megadott egységárak összegét fogja értékelni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a vizsgálatokat, az adatok kiértékelését. Legkésőbb a szerződéskötést követő 2 napon belül köteles az Ajánlattevő a szolgáltatást teljesíteni.

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Szállítási és számlaküldési cím:

SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

Sejtélettani Laboratórium

(6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.)

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.


Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Balázs Anita, laboratóriumi asszisztens SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet, tel: +36 (62) 342-869, +36 (62) 544-000/2869

email: sumegi.tunde@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bio-Science Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 968 310,-Ft+ÁFA