SZTE GF 2021. január

A SZTE Gazdasági Főigazgatóság tájékoztatása a közalkalmazotti bérek 2021. évi utalási rendjéről
2021. január 29.

A munkabérek számfejtését a Magyar Államkincstár a hónap utolsó munkanapján állítja elő, majd a kész utalási állományokat és azok bizonylatait elektronikusan átadja az Egyetem részére.

 

Az utalási állományok határidőben történő rendelkezésre állása esetén a munkabér kifizetése forintban, átutalással történik, úgy, hogy az legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napján a munkavállaló lakossági folyószámláján jóváírásra kerüljön. Abban az esetben, ha ez a nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy a bérfizetés lehetőség szerint az ezt megelőző utolsó munkanapon, de legkésőbb az ezt követő munkanapon kerül teljesítésre.

Megbízási díjak, hóközi illetmények kifizetése a bérszámfejtés alapján a megadott bankszámlákra, átutalással történik.