SZTE GMF 2014. február

2014. február 26.

Új szabályzat került elfogadásra az SZTE Szenátusa részéről 2013. december 16. napján a Felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére („Selejtezési Szabályzat”), mely tükrözi a Szegedi Tudományegyetemen időközben megvalósított szervezet-átalakításokat és beemelésre kerültek a korábban kialakult eljárási gyakorlatok.

2014. február 25.

Az egyetem közterületi parkolóiban használatos 2013. évre szóló parkoló kártyák érvényességének határideje a Közterület Felügyelettel kötött megállapodás alapján 2014.02.28-án lejár.

2014. február 24.

A 2014. január 1-től hatályba lépő, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban új Áhsz.) az eddig minden költségvetési intézmény által kötelezően alkalmazott államháztartási számvitel rendszerét alapvetően megváltoztatta.