Hatályba lépett a GMF új, IV. kiadású Minőségirányítási kézikönyve

2012. szeptember 1-től hatályba lépett a GMF új, IV. kiadású Minőségirányítási kézikönyve, mely megtekinthető a GMF Logisztikai Beszerzési Iroda oldalán/ Dokumentumtár/ Szabályzatok menüpont alatt.

2012. szeptember 1-től hatályba lépett új, IV. kiadású Minőségirányítási kézikönyve, mely megtekinthető a GMF Logisztikai Beszerzési Iroda oldalán/ Dokumentumtár/ Szabályzatok menüpont alatt, illetve az alábbi linken: http://www.u-szeged.hu/egyetemrol/dokumentumtar/szabalyzatok-120319?objectParentFolderId=17301. Ezzel együtt visszavonásra került a 2009. szeptember 1-én életbe léptetett Minőségirányítási kézikönyv III. kiadása.

 

A GMF minden dolgozójával szeretnénk megismertetni a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság küldetés és minőségpolitikai alapelveit (Minőségirányítási kézikönyv IV. kiadás 12. oldal):

 

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága, mint az egyetem gazdasági szervezete, legfőbb céljának tekinti a hatáskörébe tartozó feladatok jogszerű, és az egyetem érdekeit szolgáló megvalósítását.

 

Ennek érdekében stratégiájában az alábbi küldetés és minőségpolitikai alapelvek kapnak kiemelt szerepet:

- az integráció gazdasági-műszaki területeken való erősítése, fejlesztése,

- a gazdálkodó szervezeteknek, mint a GMF ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások, koordináló tevékenységek folyamatos javítása,

- a gazdálkodó szervezetek igényeinek magas színvonalú kielégítése, az ügyfél-elégedettség javítása, valamint az infrastruktúra minőségének folyamatos fejlesztése,

- a munkatársak szakmai felkészültségének, kreativitásának és együttműködési készségének fejlesztése,

- az egyetem gazdálkodó szervezeteivel a kölcsönös informáltság fenntartása, fejlesztése,

- a mindenkori, hatályos jogszabályoknak való megfelelés,

- munkatársaink képzettségének, tudatosságának és a minőség iránti elkötelezettségének fejlesztése, a fejlődő műszaki- és piaci elvárásoknak való megfelelés,

- a fenntartható fejlődési stratégia szellemében környezetbarát megoldások alkalmazása és a környezettudatos magatartás népszerűsítése melletti elkötelezettség erősítése, fejlesztése,

- beszállítóink kiválasztásánál, partneri kapcsolatainkban a minőségközpontú magatartás

- eredményesség, költséghatékonyság és a teljesítménymutatók folyamatos javítása

- minőségpolitikánk partnereink által történő megismerése.

 

Minden vezető és beosztott munkatárs elkötelezett a tevékenységei során a minőségi munkavégzés, az etikus magatartás, a rugalmasság és következetesség, valamint a minőség-szemlélet érvényesítése, a feladatok szakmai felelősséggel, hivatástudattal történő ellátása iránt.

Céljaink megvalósítása és a fejlődés biztosítása érdekében a GMF felső vezetése elkötelezett az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos fejlesztése iránt.