Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04454
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) szám alatti ingatlanhoz tartozó terület parkgondozása és csúszásmentesítése.
2014. december 18.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04454

Ajánlattételi határidő: 2014. december 23 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2015. március 01.-2016. március 01.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) szám alatti ingatlanhoz tartozó terület parkgondozása és csúszásmentesítése.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:
  • kb. 7000m2 kert+ kb. 1000m2 parkoló és járda terület

 

Parkgondozás ellátandó feladatainak részletes leírása (SZTE ETSZK Szeged, Temesvári krt. 31.)

  • Szeged Temesvári krt. 31. udvari rész közlekedő felületek napi tisztántartása
  • Intézményhez tartozó utcai járdafelület napi tisztántartása
  • A füves, parkosított és a disznövényekkel beültetett területnek a szükséges és folyamatos karbantartása (rendszeres gyomtalanítás, metszés, növényvédelem, a vörös-salakos részeken a salak utántöltése-anyag nélküli munka)

- Sövények nyírása szükség szerint

- Fűnyirás szükség szerint

- Gyepszellőztetés félévente

  • Dísznövények, fák évszaknak megfelelő ápolása, karbantartása félévente
  • Falevél összegyűjtése szükség szerint
  • Kerékpártároló takarítása heti rendszerességgel
  • Népkert sor felőli oldalterasz rendszeres takarítása
  • Hóeltakarítás, csúszásmentesítés járdákon, a parkolóban és valamennyi járófelületen az ingatlan határain kívül és belül
  • A nyári bezárás alatt a parkosított, beültetett részeken szükség szerinti locsolás

A közlekedést akadályozó lelógó ágak levágása

A feladat munkanapokon 05 órától 20 óráig végezhető, bezásárok idején a SZTE Védelmi

Irodával egyeztetni kell.

Az anyagok beszerzését Ajánlatkérő végzi. (fűmag, útisó, permetezőszer, műtrágya, vörös salak )

 

A feladatellátás helyszíne Szélné Kónya Katalin irodavezetővel történő előzetes időpont

egyeztetést követően a helyszínen megtekinthető. Tel.: Tel.:06-62/545-027

 

E-mail cím: szelne@etszk.u-szeged.hu

 

Garancia: Teljesítést követő 1 év.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Ajánlati ár Bruttó Ft.  Az ajánlati ár nyújtson fedezetet Ajánlattevő részére a növények pótlásának valamennyi költségére.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen bruttó ajánlati árakat munkadíj fogja értékelni

 

Teljesítési határidő: az időjárástól függően a szakmai szempontok alapján kerül meghatározásra.

 

Feladatellátás helye:

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

(6726 Szeged, Temesvári krt. 31.)Szállítási , és számalküldési cím:

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

(6726 Szeged, Temesvári krt. 31.)


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szolgáltatásról teljesítés igazolást követően havonkénti számlát nyújthat be, melynek az összegét a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Szélné Kónya Katalin, irodavezető SZTE ETSZK Gazdálkodási, Szolgáltatási és Üzemeltetési Iroda, tel: +36 (62) 545-027, +36 (62) 544-000/5027

email: szelne@etszk.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.