Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04453
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) részére 1 db Sanyo MDF-U2086S laboratóriumi ultrafagyasztó javítása.
2014. december 18.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04453

Ajánlattételi határidő: 2015. január 05 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) részére 1 db Sanyo MDF-U2086S laboratóriumi ultrafagyasztó javítása.

 

 

A javítási feladatok:


Cserére szoruló alkatrészek:

 

  • kompresszor 624-226-5283-as típus 1 db
  • hűtő gáz R407D REFR407D típus teljes feltöltés
  • hűtő gáz R508 REFR508 típus teljes feltöltés
  • olajleválasztó ultramélyhűtőhöz 624-184-9521 típus 1 db
  • szükséges segédanyagok
  • épületen belüli mozgatása és javításra oda-vissza történő szállítása 1+1 alk.
  • +munkadíj

 

Ajánlattevő az ajánlatában a jótállási időt adja meg. (hónap)

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, javítási díjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt, kiszállási díjat.

A javítás során csak gyári alkatrészek, fogyóanyagok használhatóak fel.

 

Az ultra fagyasztó készülék megtekinthető a Szegedi Tudományegyetem TTIK Mikrobiológiai Tanszéken (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Lengyel Boglárka ügyvivő szakértővel történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/544-005; E-mail: mikrobi@bio.u-szeged.hu)

A projekt száma: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/1KONV-2012-0014

 

Címe, megnevezése: „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME”.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során végzett minimum 1 db az ajánlattételi felhívás tárgyát képező ultrafagyasztó javításáról.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

 

kompresszor 624-226-5283-as típus

1 db

 

 

 

hűtő gáz R407D REFR407D típus

teljes feltöltés

 

 

 

hűtő gáz R508 REFR508 típus teljes feltöltés

 

 

 

olajleválasztó ultramélyhűtőhöz 624-184-9521 típus

1 db

 

 

 

szükséges kis értékű szerelési anyagok

 

 

 

épületen belüli mozgatása és javításra oda-vissza történő szállítása 1+1 alk.

 

 

 

Munkadíj:

 

 

Mindösszesen

 

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott feladatok munkadíjára, a helyszínre történő kiszállás költségeire is.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Mikrobiológiai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)

 

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Lengyel Boglárka, ügyvivő szakértő SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport, tel: +36 (62) 544-005, +36 (62) 544-000/4005

email: mikrobi@bio.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: AURO-Science Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 142 733,-Ft+ÁFA