Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04415

Az ajánlattételi felhivás szövege módosításra került. Az ajánlattételi felhivásban a ténylegesen szerepelt 2 db turbómolekuláris szivattyú javítással szemben csak 1 db szivattyú javítása szükséges. A szükségtelen részt töröltük a felhivás szövegéből.

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (6720 Szeged, Aradi vértanuk tere 1.) részére 1 db turbómolekuláris szivattyú javítása.
2014. december 15.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04415

Ajánlattételi határidő: 2014. december 22 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 10 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) részére 1 db Pfeiffer TMU 071 típusú turbomolekuláris szivattyú javítása.

Hibajelnség: a készülék zajos, nem jó a végvákuma, túl nagy az áramfelvétel).Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, munkadíjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt.

(A vállalási díj tartalmazza az egyéb járulékos költségeket és a kiszállási díjat.)

 

A készülék megtekinthető a SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéken, Dr. Oszkó Albert egyetemi adjunktussal történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/544-116 Fax: 06-62/546-482) E-mail: oszko@chem.u-szeged.hu

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónap időszakban legalább 1 db Pfeiffer TMU 071 típusú turbomolekuláris szivattyú javításáról.

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 

  • Ajánlattevő rendelkezzen 5 éves szakmai tapasztalattal a turbómolekuláris szivattyúk javításában.

 

Igazolási mód:

  • Egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon Ajánlattevő, hogy rendelkezik 5 éves szakmai tapasztalattal a turbómolekuláris szivattyúk javításában.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás munkadíjára, a javítás során felhasznált alkatrészek, segédanyagok költségére, a helyszínre történő kiszállás költségeire.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

(6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.)

Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Oszkó Albert dr., adjunktus SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, tel: +36 (62) 544-116, +36 (62) 544-000/4116

email: oszko@chem.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.