Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04408

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ részére „átalánydíjas hangtechnikai szolgáltatások”
2014. december 13.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04408

Ajánlattételi határidő: 2014. december 17 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2015. január 1-től számított 1 év. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik. A szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással megszüntetni.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ részére hangtechnikai szolgáltatások, az alábbiak szerint:

 • A havi átalánydíj ellenében havonta igényelt óraszám: 30 óra/hónap
 • Feladatellátás helye: SZTE TIK - 6722 Szeged, Ady tér 10.
 • Vállalkozó köteles a rendezvények hangosítási szolgáltatását 2 munkanappal az adott rendezvényt megelőzően történő bejelentés esetén is biztosítani, függetlenül a rendezvény jellegétől.
 • Hangtechnikai szolgáltatások: Konferenciacélú, oktatási és szemináriumi termi kiegészítő, közterekben és bálok alkalmával pedig önálló színpad és rendszerinstallációval ellátott teljes körű hangtechnikai szolgáltatás (színpad installáció, PA, keverés, monitoring, mikrofonozások)
 • Világítástechnikai szolgáltatások: Konferenciacélú, oktatási és szemináriumi termi kiegészítő, közterekben és bálok alkalmával pedig önálló színpad és rendszerinstallációval ellátott teljes körű videotechnikai szolgáltatás (installációk, analóg és intelligens világítástechnikai rendszer)
 • Vizuáltechnikai szolgáltatások: Konferenciacélú, oktatási és szemináriumi termi kiegészítő, közterekben és bálok alkalmával pedig önálló színpad és rendszerinstallációval ellátott teljes körű vizuáltechnikai szolgáltatás (videó kivetítés, plazma megjelenítők)
 • Tolmácstechnikai szolgáltatások: Konferenciatermi fix installált infraplex 2000 tolmácsrendszerhez kapcsolódó szolgáltatás (vevőegységek, tolmács streaming digitális rögzítése)
 • A hangosításhoz szükséges eszközöket megrendelő biztosítja.
 • A helyszíni bejárás helye és időpontja: SZTE TIK főbejárat (Szeged, Ady tér 10.) 2014. december 16. 1400 óra. Figyelem! Ajánlatot csak az nyújthat be, aki a fenti időpontban az épületben tartandó személyes bejáráson és konzultáción részt vesz, melyet a jelenléti íven aláírásával igazol! Ajánlatkérő a helyszíni bejáráson részt nem vett ajánlattevők ajánlatát érvénytelennek tekinti és nem veszi figyelembe az értékelés során!
 • Ajánlattevő köteles a pályázatát a mellékelt Pályázati adatlapon benyújtani!


Letölthető állományok:
palyazati_adatlap_SZTE_TIK_hangositas.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ajánlati árat a mellékelt pályázati adatlap beárazásával kérjük benyújtani:

Ajánlatkérő a mindösszesen megajánlott havi bruttó átalánydíjakat fogja értékelni a bírálat során.

A havi átalánydíjként megadott árnak tartalmazni kell a szolgáltatás ellátásához szükséges valamennyi költséget, amely előre tervezhető, és amely az ajánlattevő szakmai előrelátása alapján tervezhető.


További információk:

Alkalmassági feltétel:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 36 hónap során egy szerződés alapján nettó 700.000,- Ft értékű hangosítási szolgáltatás nyújtásáról.

Figyelem! A referencia formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Fizetési feltételek: Vállalkozó egy éves időszak alatt havonta 1 db (mindösszesen 12 db) számla benyújtására jogosult a havi átalánydíjának megfelelő összegről. A SZTE a számlák összegét a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással fizeti ki. Vállalkozó az átalánydíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sulyok Tibor, audiovizuális főmunkatárs SZTE TIK - József Attila Tanulmányi és Információs Központ, tel: +36 (62) 546-615, +36 (62) 544-000/6615

email: sulyok.tibor@tik.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Party Showtek Kft., 6723 Szeged, József A. sgt. 7.
Nyertes ajánlati ár: 2 352 000,-Ft+ÁFA/24 hó

Nyertes ajánlati ár: 98 000,-Ft+ÁFA/hó