Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04411
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0029 számú, pályázat keretében oktatás és továbbképzés „Kommunikációs tréning” című témában.
2014. december 13.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04411

Ajánlattételi határidő: 2014. december 17 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Vállalkozóval történő előzetes időpont egyeztetés alapján tervezetten 2014. december 29-én 1 oktatási nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Kommunikációs tréning: Az orvos-beteg kommunikáció jelentősége, a konzultációs modellek bemutatása. Az orvos-beteg kommunikáció során elvárt etikai alapelvek jelentőségének megismerése. A projekt munka előkészítése. A konzultáció Pendletoni hét feladata, szituációs gyakorlat, támadás leszerelése, a nem mondás művészete. Myers-Briggs Type Indicator segítségével történő személyiségjegy meghatározás, magatartás, emberi kapcsolatok, stresszhelyzetek, reakciók, vezetési stílus, problémamegoldó módszerek. Szimulált pácienssel történő négyszemközti konzultáció.

 

Képzés időtartama: 1 napos képzés, (legalább 6 óra időtartamú)

Képzés időpontja: terv szerint 2014. december 29. (hétfő)

Képzés helyszíne: Szegedi Tudományegyetem, SZAKK Szemészeti Klinika, III. em.

Képzésen résztvevők tervezett létszáma: 30 fő

Figyelem! Ajánlattevőnek a képzésben résztvevők teljesítményét a képzés során vagy utólag értékelni kell, és a képzést eredményesen elvégzők számára tanúsítványt kell kiállítania.

 

Pályázati forrás: TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0029, „Komplex képzési program megvalósítása a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egészségügyi szolgáltatásainak fejlesztése érdekében” projekt.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a teljes képzésre mindösszesen nettó Ft + Áfa formában kérjük megadni. Ajánlatkérő a képzésre mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő képzést tartó oktatója/oktatói rendelkezzenek minimum 5 éves szakmai tapasztalattal a mentor oktatás metodológiai képzésének területén.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a képzést tartó oktatója/oktatói rendelkeznek a fenti tapasztalattal.

Fizetési mód: Vállalkozó teljesítésigazolás után, a képzés elvégzését követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételét követő 60 napon belüli fizetési határidővel átutalással teljesít.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Hajnal Ferenc dr., tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelő, tel: +36 (62) 545-553, +36 (62) 544-000/5553, +36 (62) 545-550, +36 (62) 544-000/5550

email: hajnal.ferenc@med.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Mester Cure Bt., 6787 Zákányszék, Dózsa György u. 70.
Nyertes ajánlati ár: 600 000,-Ft+ÁFA