Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04374
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 7.) részére 4 egykristály XRD mérése.
2014. december 04.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04374

Ajánlattételi határidő: 2014. december 11 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződés aláírását követően 10 naprtári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:
Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 7.) részére 4 egykristály XRD mérése. (4 db hidroxi-karbonsav rézionokkal képzett komplexeinek kikristályosítása megfelelő oldatfázisból majd azok röntgendiffrakciós mérése a szilárd fázisú szerkezet (geometria, kötéstávolságok, kötésszögek) meghatározása és a paraméterek finomítása.)

Mennyiségi adat: 1 feladatkör

A projekt száma: Belső Lendület 2014/Dr. Enyedy Éva Anna (MTA Lendület részvételt támogató egyetemi pályázat)

 Szállítási cím:  

SZTE TTIK

Szervetlen és Analitikai Tanszék

(6720 Szeged, Dóm tér 7.)

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 2 év időszakban 1 egykristály XRD mérésről, mely során a kikristályosított vegyület pontos szerkezetét határozták meg.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Alkalmassági feltételek:

1.) Ajánlattevő a mérés kivitelezését saját laboratóriumban végezze.

Igazolás módja:

Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a mérés kivitelezését saját laboratóriumában végzi.

 

2) Nyertes Ajánlattevő a mérésekről a mérés végén a megfelelő részletes dokumentációt Elektronikus úton, e-mailben küldje meg Ajánlatkérőnek.


Ajánlattevő adja meg az alábbi egység árat:

1.) 4 egykristály XRD mérése. (4 db réz(II)-hidroxi-karbonsav komplex kristályosítás, diffrakciós mérése, szerkezet meghatározása és finomítása) Összesen: ……….bruttó Ft/ 4 egykristály XRD mérése.  

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Ajánlatkérő a 4 db egykristály XRD mérésének bruttó összegét fogja értékelni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 4 db egykristály XRD mérését. (4 db réz(II)-hidroxi-karbonsav komplex kristályosítás, diffrakciós mérése, szerkezet meghatározása és finomítását) .

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE TTIK

Szervetlen és Analitikai Tanszék

(6720 Szeged, Dóm tér 7.)

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Enyedy Éva Anna dr., adjunktus SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, tel: +36 (62) 343-579, +36 (62) 544-000/3579, +36 (62) 544-340, +36 (62) 544-000/4340

email: enyedy@chem.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Nyertes ajánlati ár: 150 000,-Ft+ÁFA