Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04367

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE JGYPK ATTI Kémiai Informatika Tanszék (6723 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) részére 1 db Konica Minolta C253 fénymásológép nagyjavítása.
2014. december 03.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04367

Ajánlattételi határidő: 2014. december 08 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 5 munkanapon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE JGYPK ATTI Kémiai Informatika Tanszék (6723 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) részére 1 db Konica Minolta C253 fénymásológép nagyjavítása.

 

1db Konica Minolta Bizhub C253 típusú fénymásológép nagyjavítása.


További információk:

SZTE JGYPK ATTI Kémiai Informatika Tanszék (6723 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) részére 1 db Konica Minolta C253 fénymásológép nagyjavítása.

 

1db Konica Minolta Bizhub C253 típusú fénymásológép nagyjavítása.

 

Cserére szoruló alkatrészek:

  • 4 db A00J563600 pick up roller
  • 2 db A02EF56600 roller
  • 4 db A02E561100 kuplung
  • 2 db A02EM20200 kuplung
  • 1 db A02EM20000 reg. Kuplung
  • 1 db fekete dobegység
  • 1 db Magenta dobegység

 

A készülék megtekinthető a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATTI Kémiai Informatika Tanszéken, Csapó Edittel történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/546-076)

E-mail:edit.csapo@methos.hu

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

4 db A00J563600 pick up roller

 

 

 

2 db A02EF56600 roller

 

 

 

4 db A02E561100 kuplung

 

 

 

2 db A02EM20200 kuplung

 

 

1 db A02EM20000 reg. Kuplung

 

 

 

1 db fekete dobegység

 

 

 

1 db Magenta dobegység

 

 

 

Munkadíj:

 

 

Mindösszesen

 

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott feladatok munkadíjára, a helyszínre történő kiszállás költségeire is.

Ajánlatkérő az javításra, esetlegesen a hibás alkatrészek cseréjére, mindösszesen megajánlott bruttó díjat fogja értékelni.

Ajánlatkérő a megadott bruttó összeget fogja értékelni.

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő vállaljon garanciát a megjavított és a kicserélt alkatrészekre.
  • Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy a megjavított és a kicserélt alkatrészekre 6 hónap garanciát vállal.
  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 60 hónap időszakban legalább 1 db Konica Minolta Bizhub típusú fénymásológép készülék javításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Javítási helyszín:

Szegedi Tudományegyetem

JGYPK ATTI Kémiai Informatika Tanszék

(6723 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)

 

projekt száma, címe, megnevezése:


2T430 16 30;
JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet által kirendelt témaszám
Témaszám felelős: Dr. Benkő Zsolt
  0T147 2939
Kutató Egyetemi Pályázat 2014/
Dr. Viskolcz Béla
Témaszám felelős: Dr. Majó Zoltán

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

JGYPK ATTI Kémiai Informatika Tanszék

(6723 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATTI Kémiai Informatika Tanszék által igazolt teljesítést követően. Vállalkozó a javítási díjon felül jogosult leszámlázni a javítás során beépített alkatrészek, felhasznált anyagok költségét, melyekről előzetesen köteles egyeztetni Megrendelő kapcsolattartójával.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Csapó Edit, ügyintéző SSZTE JGYPK ATTI Kémiai Informatika Tanszék, tel: 06-62/546-076

email: edit.csapo@methos.hu

Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: M-Copy Kft.
Nyertes ajánlati ár: 161 505,-Ft+ÁFA