Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04356
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika (6720 Szeged, Korányi fasor 12.) részére Kvantitatív citokin (patkány GDF-15) koncentráció meghatározás patkány vérből vagy szérumból.
2014. december 02.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04356

Ajánlattételi határidő: 2014. december 09 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: legkésőbb 2014. december 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika (6720 Szeged, Korányi fasor 12.) részére kvantitatív citokin (patkány GDF-15) koncentráció meghatározás patkány vérből vagy szérumból.

Kvantitatív citokin (patkány GDF-15) koncentráció meghatározás a Megrendelő által gyűjtött patkány vérből vagy szérumból. Legalább 80 minta mérése két technikai párhuzamossal, Synergy HT plate readeren, és a minták analízise GENE5 programmal.

A radiogén sugárkárosodás hatásmechanizmusának szívizomsejteken történő felderítéséhez kapcsolódik a GDF-15 fehérje vizsgálata.

 

Mennyiség: 80 minta (40x2)


Alkalmassági feltételek:

 

  1. Ajánlattevő rendelkezzen legalább kettő nemzetközi folyóiratban megjelent referencia szakcikk GDF15-el kapcsolatos methodikák ismeretéről.
  2. Ajánlattevő rendelkezzen a minták átmeneti tárolásához szükséges -80 0C-os hűtőszekrénnyel.

 

Igazolás módja:

  1. A referenciának szánt hivatkozások megadása.
  2. Nyilatkozat a -80 0C-os hűtőszekrény meglétéről.

 


Szállítási cím:

SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika

(6720 Szeged, Korányi fasor 12.)

 

A projekt száma: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035

A projekt címe, megnevezése: „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában.”

Alprogram: Környezeti tényezők 3.2. Altéma: Abiotikus és biotikus környzeti hatások szerepe humán gyulladásos és daganatos megbetegedésekben; megelőzés, diagnózis, beavatkozás lehetőségei

 

Ajánlattevő adja meg az alábbi egységárakat:

Kvantitatív citokin (patkány GDF-15) koncentráció meghatározás patkány vérből vagy szérumból. …………………….... Bruttó HUF mindösszesen

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségekre, a helyszínre történő kiszállítás költségét is.

 

Szerződéses időszak alatt a Vállalkozó rendelkezzen a minták átmeneti tárolásához szükséges -800C-os hűtőszekrénnyel.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően. 
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fábián Gabriella dr., igazgatási és gazdasági szaktanácsadó SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, tel: +36 (62) 545-403, +36 (62) 544-000/5403

email: fabian.gabriella@med.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: ÁNTSZ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Igazgatóság
Nyertes ajánlati ár: 236 220,-Ft+ÁFA