Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ03447

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Történeti Intézet Középkori Egyetemes Történeti Tanszék részére „Könyvkiadói szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével.”
2014. május 12.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ03447

Ajánlattételi határidő: 2014. május 22 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötéstől számított 60 naptári nap.

A beszerzés ismertetése:

Jean de Joinville: Szent Lajos története és bölcs mondásai (Ford.: Csernus Sándor és Cs. Tóth Annamária, Tervezett tanulmányok: Jacques Le Goff, Csernus Sándor) c. kötet kiadása, az alábbiak szerint:

· olvasószerkesztő,

· szerkesztés,

· átvezetés,

· tipográfiai tervezés,

· tördelés, fedélterv, nyomtatás,

· országos terjesztés.

 

Az SZTE-t illető tiszteletpéldányok száma: 50.

Figyelem!!! Az 500 példány könyvből 450 példány marad a nyertes kiadónál országos terjesztés céljából, a fennmaradó 50 tiszteletpéldányt a kiadó köteles átadni dr. Csernus Sándor tanszékvezető egyetemi docens részére.

 

A könyv műszaki specifikációja csatolva.

Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó keretösszeg: 800.000,- Ft

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő rendelkezzen országos terjesztésre kiépített hálózattal.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy megfelel a fenti alkalmassági feltételnek.

 

Olyan kiadó jelentkezését várjuk, aki komoly tapasztalatokkal rendelkezik a történeti források társ-kiadásában és hasonló témában már gondoz könyvsorozatot. A kiadónak igazolnia kell, hogy legalább egy manapság is működő könyvsorozat erejéig kapcsolata van az SZTE Történeti Intézetével, valamint azt, hogy a kötet témájának megfelelő, széles kapcsolatokkal rendelkező terjesztői hálózattal rendelkezik. A kiadónak vállalnia kell, hogy a könyvsorozat kötetét terjesztői hálózata és kapcsolatai révén - nagykereskedése, saját könyvesboltja és webáruháza útján - a hazai szakmai közönség és a felsőoktatás számára megismerteti és hozzáférhetővé teszi, különös tekintettel a magyar-francia kapcsolatok kutatásával és a középkori francia nyelvű történeti irodalommal foglalkozók körében.

A kiadóval szemben elvárás, hogy könyvesboltot működtessen Budapest frekventált helyén és a könyv terjesztését rangos rendezvények, könyvbemutatók által biztosítsa.

A kötet kivitelezésére vonatkozóan elvárás, hogy minden tekintetben meg kell felelnie a „A Középkori Francia Történetírás Remekei” c. sorozat formátumának.Letölthető állományok:
Nyomdai specifikáció.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ajánlati árat a kiírás tárgyát képező könyvek elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére az Ajánlatkérő által fizetendő összegre nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni. Ajánlatkérő ezen megadott bruttó összeget fogja értékelni. A 500 db könyv elkészítésének, kiadásának, országos terjesztésének a fenti összegen túli finanszírozásáról Ajánlattevő köteles gondoskodni. Az SZTE-t illető tiszteletpéldányok száma: 50.


További információk:

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a kiírás tárgyát képező 500 db könyv elkészítéséről, kiadásáról, országos terjesztéséről a megajánlott összeggel 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE teljesítésigazolást követően, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.


Ajánlat benyújtásának módja: Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kelemen Éva, hivatalvezető SZTE BTK Dékáni Hivatal, tel: +36 (62) 544-039, +36 (62) 544-000/4039, +36 (62) 544-360, +36 (62) 544-000/4360

email: csernus@hist.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.