Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ03447

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Történeti Intézet Középkori Egyetemes Történeti Tanszék részére „Könyvkiadói szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével.”
2014. május 12.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ03447

Ajánlattételi határidő: 2014. május 22 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötéstől számított 60 naptári nap.

A beszerzés ismertetése:

Jean de Joinville: Szent Lajos története és bölcs mondásai (Ford.: Csernus Sándor és Cs. Tóth Annamária, Tervezett tanulmányok: Jacques Le Goff, Csernus Sándor) c. kötet kiadása, az alábbiak szerint:

· olvasószerkesztő,

· szerkesztés,

· átvezetés,

· tipográfiai tervezés,

· tördelés, fedélterv, nyomtatás,

· országos terjesztés.

 

Az SZTE-t illető tiszteletpéldányok száma: 50.

Figyelem!!! Az 500 példány könyvből 450 példány marad a nyertes kiadónál országos terjesztés céljából, a fennmaradó 50 tiszteletpéldányt a kiadó köteles átadni dr. Csernus Sándor tanszékvezető egyetemi docens részére.

 

A könyv műszaki specifikációja csatolva.

Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló nettó keretösszeg: 800.000,- Ft

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő rendelkezzen országos terjesztésre kiépített hálózattal.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy megfelel a fenti alkalmassági feltételnek.

 

Olyan kiadó jelentkezését várjuk, aki komoly tapasztalatokkal rendelkezik a történeti források társ-kiadásában és hasonló témában már gondoz könyvsorozatot. A kiadónak igazolnia kell, hogy legalább egy manapság is működő könyvsorozat erejéig kapcsolata van az SZTE Történeti Intézetével, valamint azt, hogy a kötet témájának megfelelő, széles kapcsolatokkal rendelkező terjesztői hálózattal rendelkezik. A kiadónak vállalnia kell, hogy a könyvsorozat kötetét terjesztői hálózata és kapcsolatai révén - nagykereskedése, saját könyvesboltja és webáruháza útján - a hazai szakmai közönség és a felsőoktatás számára megismerteti és hozzáférhetővé teszi, különös tekintettel a magyar-francia kapcsolatok kutatásával és a középkori francia nyelvű történeti irodalommal foglalkozók körében.

A kiadóval szemben elvárás, hogy könyvesboltot működtessen Budapest frekventált helyén és a könyv terjesztését rangos rendezvények, könyvbemutatók által biztosítsa.

A kötet kivitelezésére vonatkozóan elvárás, hogy minden tekintetben meg kell felelnie a „A Középkori Francia Történetírás Remekei” c. sorozat formátumának.Letölthető állományok:
Nyomdai specifikáció.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ajánlati árat a kiírás tárgyát képező könyvek elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére az Ajánlatkérő által fizetendő összegre nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni. Ajánlatkérő ezen megadott bruttó összeget fogja értékelni. A 500 db könyv elkészítésének, kiadásának, országos terjesztésének a fenti összegen túli finanszírozásáról Ajánlattevő köteles gondoskodni. Az SZTE-t illető tiszteletpéldányok száma: 50.


További információk:

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a kiírás tárgyát képező 500 db könyv elkészítéséről, kiadásáról, országos terjesztéséről a megajánlott összeggel 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE teljesítésigazolást követően, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.


Ajánlat benyújtásának módja: Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kelemen Éva, hivatalvezető SZTE BTK Dékáni Hivatal, tel: +36 (62) 544-039, +36 (62) 544-000/4039, +36 (62) 544-360, +36 (62) 544-000/4360

email: csernus@hist.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

kongressz1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Címkefelhő

14. Őszi Kulturális Fesztivál  BTK  Diplomaosztó  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Irodalom  JGYPK  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  TIK  TTIK  ZMK