2023. december 7., csütörtök

A szigorlat értékelése

Főtárgy 0 pontos szavazatok db
1 pontos szavazatok db
2 pontos szavazatok db
3 pontos szavazatok db
4 pontos szavazatok db
5 pontos szavazatok db
I. melléktárgy 0 pontos szavazatok db
1 pontos szavazatok db
2 pontos szavazatok db
3 pontos szavazatok db
4 pontos szavazatok db
5 pontos szavazatok db
II. melléktárgy 0 pontos szavazatok db
1 pontos szavazatok db
2 pontos szavazatok db
3 pontos szavazatok db
4 pontos szavazatok db
5 pontos szavazatok db
Csak főtárgy eseténMelléktárgyak helyett - ha az
abszolutórium 3 évnél nem
régebbi - figyelembe vehető
a doktori iskola átlal kijelölt 6
vizsgatárgy átlageredménye:
Eredmény Főtárgy átlag:
I. melléktárgy átlag:
II. melléktárgy átlag:
Vizsgakurzusok átlaga:

Pont:
Átlag: