Az oklevél minősítése

A szigorlati pontértéke:
A védés pontértéke:
Minősítés: