2024. július 18., csütörtök

EKÖP-2024 és EKÖP-KDP-2024 felhívás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján támogatást biztosít a Szegedi Tudományegyetem számára az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program és a Kooperatív Doktori Program kialakítása és működtetése céljából.

Az EKÖP célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása.

A program 2024. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

 

 

Az EKÖP-KDP célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatók a felsőoktatási tehetséggondozásba való bevonása.

A program 2024. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói kiválóságot támogatják olyan doktori képzésben részt vevő hallgatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak és akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül, elsősorban vállalatoknál végeznek kutatómunkát (munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban), amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

 

 

Pályázati kiírások és benyújtási határidők:

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP-24)
Pályázási időszak: 2024. június 17. – július 17.

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP-2024)
Pályázási időszak: 2024. június 17. – július 17.

Ösztöndíjak összege:

Kategória

Ösztöndíj havi összege

EKÖP-Alapképzés

125.000,- Ft

EKÖP-Mesterképzés és egységes osztatlan képzés

125.000,- Ft

EKÖP-Doktori képzés

200.000,- Ft

EKÖP-Doktorvárományosi

200.000,- Ft

EKÖP-Posztdoktor

250.000,- Ft

EKÖP-KDP

400.000,- Ft

 

Pályázat és dokumentációja:

 

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program – EKÖP-24Benyújtás június 17-től!

Pályázati felhívás

Kutatási terv

Pályázói nyilatkozat

Témavezetői nyilatkozat

Bírálati szempontrendszer

Ütemterv

 

 

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program-
Kooperatív Doktori Program –
EKÖP-KDP-24Benyújtás június 17-től!

Pályázati felhívás

Kutatási terv

Pályázói nyilatkozat

Doktori Iskola nyilatkozat

Témavezetői nyilatkozat

Külső szakértői nyilatkozat

Munkáltatói nyilatkozat

Bírálati szempontrendszer

Ütemterv

 

A pályázatokat az SZTE-n CSAK!!!  elektronikus (Modulo) rendszerben lehet benyújtani a pályázati dokumentáció feltöltésével.

Ha még nem hallgatónk/oktatónk, akkor ezen az oldalon van lehetősége regisztrálni.

A pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kérhet:

Dr. Kónya Zoltán rektorhelyettes, EKÖP intézményi koordinátor

Egri Katalin, titkárság
36-62-544-022,
ekop.koordinator@szte.hu