Doktori fokozatok odaítélése

A doktori fokozatokat az Egyetemi Doktori Tanács ítéli oda a tudományterületi doktori tanácsok javaslata alapján.

Az eljárás legfontosabb lépései a következők.

  • A védési eljárás után a doktori iskola tanácsa értékeli a jelöltet titkos igen/nem szavazással;
  • A szavazás eredményét és javaslatát továbbitja a tudományterületi doktori tanácsnak;
  • A tudományterületi doktori tanács titkos igen/nem szavazással értékeli a jelöltet;
  • A szavazás eredményét és javaslatát az Egyettemi Doktori Tanács elé terjeszti az elektronikus felületen.