Kettős fokozatszerzés

Szabályzat | ODT | Kormányrendelet | Törvény | EDT


Kettős fokozatszerzés, co-tutelle

A Szabályzat 38.3. pontja szerint van lehetőség külföldi egyetemmel együttműködve közös doktori fokozat (joint degree) megszerzésére. Az ilyen esetekben a két egyetem szerződésben rögzíti a doktori képzés és fokozatszerzés feltételeit.


Alapelv, hogy mindkét egyetem által megkövetelt legfontosabb feltételek teljesüljenek. Mivel a Szabályzat ugyanakkor ezt egyelőre nem adja meg, a következő szempontokat érdemes figyelembe venni és a szerződésbe foglalni:

 • az együttműködő egyetemek megnevezése és egyetértése a közös doktori képzés végzésében;
 • a felvételi módja, követelményei, hol történik (melyik egyetemen);
 • a hallgató és a témavezetők személyének megadása;
 • az elsődleges/felelős témavezető megnevezése;
 • a hallgató az egyetem képzésére beiratkozik, ahol az adott szemeszterben részt vesz a képzésben;
 • a képzési idő megadása (hónapok, szemeszterek száma);
 • melyik szemeszterben melyik intézményben vesz részt a doktorandusz a képzésben, mennyi kreditet teljesít, mennyit töltsön legalább az egyik illetve másik intézményben;
 • a költségek hogyan oszlanak meg, milyen mértékűek;
 • a hallgató szállásának megoldása; esetleges költségei;
 • egészség/balesetbiztosítás megoldása;
 • a szigorlati eljárás módja, a bizottság összeállítása, a tematika megadásának elvei, értékelési mód;
 • mindkét doktori iskola publikációs követelménye teljesülésének elvárása;
 • a disszertáció témájának megnevezése, nyelvének megadása;
 • a disszertáció benyújtására vonatkozó feltételek megadása;
 • a tézisek nyelvei (mindeképp szükséges angol vagy más, a doktori iskola által általánosan megkövetelt nyelv használata);
 • a védés nyelve, helyszíne, értékelési módja, a sikerés védéshez szükséges érték megadása, a bizottság összeállításának módja;
 • kutatómunkából származó kutatási eredmények védelme, felhasználása, publikálása;
 • az oklevélben fel kell tüntetni a kettős fokozatszerzés tényét;
 • a szerződés aláírói: rektorok, témavezetők, doktori iskola vezetők, az érintett karok dékánjai


A MAB bírálati szempontjai szerint:

"Hazai és külföldi egyetem akkor indíthat közös doktori fokozat (joint degree) kiadására irányuló képzést, ha a közös képzésről készített írásos megállapodás tartalmazza, hogy

a) az közös doktori képzésre és közös doktori fokozat kiadására irányul,
b) a magyar együttműködő partner akkreditált felsőoktatási intézmény akkreditált doktori iskolája,
c) a külföldi együttműködő partner(ek) is akkreditált felsőoktatási intézmény(ek) doktori iskolája(i).

Ezt a megállapodást is meg kell jeleníteni a DI honlapján, továbbá a www.doktori.hu adatbázisban, és erről a MAB-ot értesíteni kell."