2024. május 22., szerda

Tanítási gyakorlat 2023/24. II. félév
Tanítási gyakorlat 1. egyetemi kontaktóra helyszíne, időpontja:


Tanítási gyakorlatokhoz szükséges dokumentumok vezetőtanárok, mentorok, hallgatók részére:

2022-től beiratkozott hallgatók esetében:
A rövid ciklusú tanári mesterképzés szakmai gyakorlatának szabályzata (melynek ismerete feltétlen szükséges a teljesítéshez).

2022 előtt beiratkozott hallgatók esetében:
A rövid ciklusú tanári mesterképzés szakmai gyakorlatának szabályzata (melynek ismerete feltétlen szükséges a teljesítéshez).


Az osztatlan tanárképzés szakmai gyakorlatának szabályzata (melynek ismerete feltétlen szükséges a teljesítéshez).

Segédanyag az osztatlan tanárképzés iskolai gyakorlataihoz.

Igazolás csoportos gyakorlaton való részvételről.


Vezetőtanároknak/Mentoroknak szóló tájékoztató.


Munkavédelmi oktatás jegyzőkönyve.

Munkavédelmi oktatás anyaga.

Munkavédelem kapcsán kiegészítés.


Csoportos (szakterületi) gyakorlat értékelőlapja (minden képzéstípusnak) - word formátumban,pdf formátumban


Egyéni (összefüggő) gyakorlat részértékelése (csak 10 hetes gyakorlatot töltő, nappali tagozatos tanári mesterszakos illetve osztatlan tanárszakos hallgatók esetében kell kitölteni!):

word formátumban osztatlan, rövid ciklusú és párhuzamos tanár szakos hallgató gyakorlatához

pdf formátumban osztatlan, rövid ciklusú és párhuzamos tanár szakos hallgató gyakorlatáhozEgyéni (összefüggő) gyakorlat záróértékelése:

word formátumban osztatlan, rövid ciklusú és párhuzamos tanár szakos hallgató gyakorlatához

pdf formátumban osztatlan, rövid ciklusú és párhuzamos tanár szakos hallgató gyakorlatáhozVezetőtanárok / Mentortanárok elérhetősége:


Módszertanos oktatók elérhetősége itt olvasható.


Osztatlan tanárszakos hallgatók csoportos (szakterületi) gyakorlata


Amennyiben kifejezetten nyomós indoka van arra, hogy két csoportos gyakorlatát egy adott félévben teljesíthesse (pl. ERASMUS), kérvényt kell küldenie a gutasi.anna@szte.hu címre. Az engedélyről minden esetben a gyakorlatokért felelős vezetőkből álló bizottság hoz döntést.


Osztatlan tanár-, és rövid ciklusú tanáriszakos hallgatók összefüggő egyéni iskolai gyakorlata

Az osztatlan tanár szakos hallgatók gyakorlatának megszervezése és beosztása a gyakorlóiskolák vezetőinek és a TKK főigazgatójának együttműködésével történik. Az alapelv az, hogy minden hallgatót a gyakorlatokért felelősök osztanak be szegedi vagy a kissé tágabb régióban lévő iskolákba, azaz nem a hallgatóknak kell gyakorlóhelyet keresniük. Ha azonban valakinek kifejezetten nyomós indoka van arra, hogy egy általa választott intézményben teljesíthesse a gyakorlatát, akkor – bizonyos minőségbiztosítási feltételek megléte esetén – van lehetőség erre vonatkozóan kérvényt beadni. A kérvényt a gutasi.anna@szte.hu címre kérjük megküldeni, mellékelve hozzá az iskola befogadónyilatkozatát (igazgató által aláírt, pecséttel ellátott formában, ami tartalmazza a leendő mentortanár nevét és e-mail címes elérhetőségét), valamint a szakos mentortanár mentori végzettségét vagy pedagógus szakvizsgáját igazoló okiratának szkennelt változatát.
Kérjük, hogy a kérvényeket az aktuálisan megadott időszakban küldjék meg, valamint ezzel egy időben a modulóban történő jelentkezésükkor az űrlapon is jelezzék, hogy kérvényt adtak be a gyakorlat külső iskolában való végzésére. (A modulo-s jelzés nem elegendő, a kérelemnek meg kell érkeznie a Tanárképző Központhoz a megadott e-mail címre.) Az engedélyekről minden esetben a gyakorlatokért felelős vezetőkből álló bizottság hoz döntést. A döntés szólhat a gyakorlat mindkét félévének a külső gyakorlóhelyen való végzésére is, de előfordulhat, hogy szakmai indokok miatt esetleg csak egyik félévben tudják engedélyezni a külső gyakorlatot, a másik félévben (ill. a másik szakon) valamely saját gyakorlóhelyünkön kell a hallgatónak megjelennie.


Befogadó nyilatkozat dokumentum itt található.