2024. június 12., szerda

Általános tájékoztató

2024-2025-as tanév – elektronikus távolléti oktatási formában zajló képzések

Kedves Kollégák!


Négy, távolléti oktatási formában zajló pedagógus szakvizsgát adó képzéssel várjuk leendő hallgatóinkat!


Az SZTE BTK Közoktatási Vezetőképző Intézet pedagógus szakvizsgás képzései:


 • Levelező képzési rendben, zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatási formában zajlanak.
 • Az oktatás és vizsgáztatás első számú felülete az SZTE által működtetett CooSpace elektronikus rendszer. 

A beiratkozáson és a záróvizsgán személyesen kell megjelenni. 
Azok a hallgatók, akik első pedagógus szakvizsgájukat szerzik, az első tréningen személyesen kell megjelenjenek (ALAP11-es órarend szerint), mert az első tréninget tantermi oktatási formában tartjuk.

 

A beiratkozásról és a záróvizsgáról:

 • A jelentkezési időszak (április 15. - augusztus 22.; november 15.- január 21.) lezárását követő két hétben az Iroda munkatársai értesítést küldenek a felvétel eredményéről.
 • A Felvételt követően a hallgatók meg kell jelenjenek személyesen a beiratkozáson. A beiratkozás lebonyolításához előzetesen időpontot szükséges egyeztetni a Modulo Adategyeztető űrlapján: szeptember 06-ig. Az Adategyeztető űrlap kitöltése a személyes beiratkozás előfeltétele. Az Adategyeztető űrlap: a felvételről szóló értesítő levél (Tanulmányi Osztály küldi) és a regisztrációról szóló levél (Oktatási Igazgatóság küldi) megérkezését követően tölthető ki.

 • A személyes beiratkozás helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Szeged, Ady tér 10, 6722. A beiratkozásra minden eredeti dokumentumot hozni kell, amely a jelentkezéshez eredetileg is feltöltésre került illetve a személyi igazolvány, lakcímkártya is szükséges a beiratkozáshoz. Őszi félévben a beiratkozási időszak: szeptember 02.- szeptember 08. Tavaszi félévben beiratkozási határidő: február utolsó hete.

 • A Záróvizsga lebonyolítása személyes formában történik. Helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar 6722 Szeged, Egyetem u. 2. TÜ_19.7_10: Az SZTE BTK-n két záróvizsga-időszak van: 1. Januári: egy hét időtartamú, a BTK által kijelölt időszakban (január 2. hete). 2. Júniusi: két hét időtartamú a BTK által kijelölt időszakban (június 1. és 2. teljes hete). További információ: http://arts.u-szeged.hu/karunkrol/szabalyzatok illetve a beiratkozott hallgatóinknak a CooSpace felületén is közzétesszük az aktuális határidőket/információkat.

Jelentkezési felület: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga/jelentkezesi-felulet

 


KÉPZÉSEINK:

 

1. Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember 


Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-szakértő, szakvizsgázott pedagógus (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.


 Megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények: ITT


A képzés célja: Olyan elemző – fejlesztő szakemberek képzése, akik kimagasló felkészültséggel lesznek képesek az elemzésre, fejlesztésre a köznevelés különböző területein, különös tekintettel a tanfelügyelet és pedagógusminősítés rendszerére.

A képzés arra törekszik, hogy a tanfelügyelői és pedagógusminősítői feladatokat ellátó szakértőket, illetve a szakterületen elmélyült tudás megszerzésére törekvő pedagógusokat felkészítse a szakterület problémavilágára való reflektálásra; képessé tegye őket az adott terület fejlesztésére, önálló kutatások végzésére, a nemzetközi partneri kapcsolatokban történő szerepvállalásra. A specialisták képzése alapvetően arra fókuszál, hogy a szakvizsgát szerző szakemberek a rendszerfejlesztés közreműködői legyenek, segíteni tudják az adott területen a tudás termelését, megosztását és alkalmazását, továbbá a fejlesztéseket tudják a rendszer többi szereplője számára megfelelően kommunikálni.

 

Tandíj: 140.000 Ft/félév


2. Komplex iskolafejlesztés – Tanulásmenedzsment mesterfokon 


Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus “Komplex iskolafejlesztés – tanulásmenedzsment mesterfokon” szakterületen (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.


Megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények:  ITT


A képzés célja: A hazai köznevelési innovációk elterjesztésének és a nevelés-oktatás minőségének optimalizálása érdekében rendszeressé vált az intézményfejlesztési folyamatok stratégiai és operatív tervezése. A jelen képzés fejlesztését megalapozó kutatás rámutatott arra, hogy azokban az intézményekben a legeredményesebbek a fejlesztések, amelyek vezetői az intézményfejlesztés komplex módját alkalmazzák, és a tanulás fejlesztését, annak intézményi szintű menedzselését állítják középpontba. A mestervezetők képesek arra, hogy az eredményeket beépítsék a mindennapi gyakorlatba és biztosítsák hosszú távú fenntartásukat. A komplex fejlesztés lényege a rendszerben való gondolkodás: egyszerre fejleszti a tanulást, az intézményi folyamatokat, a munkatársakat és magát a szervezetet. A végzett szakemberek a fejlesztés vezetőjeként vagy a fejlesztő csapat tagjaként képesek arra, hogy a kollégákat meg tudják nyerni a változásnak, motiválni tudják őket, és a motivációjukat fenn tudják tartani. Képesek széleskörű kitekintést adni a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokra, innovációkra, megmutatni az eredmények fenntarthatóságának lehetőségeit. A sikeres intézményfejlesztéshez szükséges speciális vezetői kompetenciák elsajátítását szolgálja a képzés. A fejlesztések hatékonyságát, eredményességét pedig fokozza, ha az intézménynek van fejlesztő csapata, amelynek résztvevői a középvezetők, illetve a téma iránt elkötelezett pedagógusok is. Jelen képzéssel a csapat tagjai az implementálásban jártas szakemberekké válhatnak.

Hol használhatók haszonnal a tanulási eredmények:

 • vezetői pályázatok készítése
 • vezetői tevékenységek (projektek, fejlesztések, innovációk fenntartása)
 • mesterprogramok készítése (intézményvezetői)
 • mesterpedagógus feladatok végzése (szakértés, szaktanácsadás)
 • nevelési/pedagógiai/szakmai programok készítése, módosítása
 • stratégiai tervek készítése (digitális transzformáció, alulteljesítő iskolák, profilváltás, nemzetköziesítés

 Tandíj: 140.000 Ft/félév


3. Holland-magyar intézményvezető és középvezető 


Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Intézményvezető és középvezető szakvizsgázott pedagógus (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.


 Megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények: ITT


A képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre. Közoktatási vezető, intézményvezető.


Kiknek ajánljuk a képzést: a közoktatási rendszer mai, illetve leendő vezetőinek (iskolai-igazgatók, óvodavezetők, helyettesek, munkaközösség-vezetők, pályázni kívánó pedagógusok, óvodapedagógusok, önkormányzatok oktatásirányítással és tervezéssel foglalkozó munkatársai).

 

Tandíj: 140.000 Ft/félév


4. Mentorpedagógus képzés 


Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.


 Megszerezhető kompetenciák/tanulási eredmények: ITT


A képzés célja: Olyan pedagógus mentorok képzése, akik szakszerű, hatékony támogatást tudnak adni pedagógustársaiknak az egyéni szakmai kihívások kezeléséhez, valamint a szervezeti környezethez és változásokhoz való alkalmazkodáshoz. A pedagógus mentor képes

 • pedagógus jelöltek gyakorlati felkészülését támogatni, pályaszocializációját elősegíteni, személyes és szakmai kompetenciáik fejlődéséhez személyre szabott módon és mértékben hozzájárulni;
 • pályakezdők vagy más intézményből jött pedagógusok belépésének, nevelési-oktatási intézménybe (mint munkaszervezetbe) való beilleszkedésének támogatására;
 • tartósan (pl. gyesen) távollévő munkatárs visszaintegrálásának segítésére;
 • a mentorált kollégák munkahelyi mentálhigiénének fejlesztésére (pl. kiégés megelőzése);
 • a pedagógus szakemberek személyes fejlődésének támogatására.

 

 Tandíj: 140.000 Ft/félév

 A képzésekkel kapcsolatos legfontosabb információk:A képzések indítása: minden félévben (február, szeptember)

A képzések várható helyszíne: az SZTE CooSpace színterén a BBB videóalkalmazás segítségével (távolléti oktatási forma). 

A foglalkozások formája, gyakorisága, várható időbeosztása: levelező távolléti oktatási formában zajó oktatás, félévente nyolc-kilenc nap intenzív jelenléti alkalom, mely pénteki (14 órás kezdéssel) és szombati (9:00-19:00 óra között) napokra eshet.

 

A leendő hallgatóink a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karának (BTK) lesznek a hallgatói. A fenti képzések szervezéséért az SZTE BTK Közoktatási Vezetőképző Intézet irodája a felelős.Azok jelentkezését várjuk 1 éves pedagógus szakvizsgás képzéseinkre, akik már rendelkeznek pedagógus szakvizsgával!

A 2 éves képzésekre azoknak a kollégáknak várjuk a jelentkezését, akik rendelkeznek pedagógus oklevéllel (BA vagy MA) és legalább 3 év pedagógus szakmai tapasztalatot szereztek!Képzési költség (a képzés finanszírozása: önköltséges, minden félévben automatikusan 3 részletben kerül kiírásra; a képzési költség évente az infláció mértékével változhat! ):

 • 140.000,-/félév/főKedvezményeket is kínálunk!


Kedvezmények:


15%-os kedvezmény valamennyi félévre mindenkinek, aki korábban az SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézetben végzett!

10%-os kedvezmény, mindenkinek, aki valamely SZTE tagintézmény pedagógusa.

5%-os kedvezmény mindenkinek, aki min. 2 kollégájával együtt jelentkezik a képzésre (azonos intézményből)! Fontos: a kedvezményt csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha mind a hárman el is kezdik a képzést!


FONTOS: A fenti kedvezmények nem összevonhatók!

 


A jelentkezés módja és feltétele:

 

A jelentkezés formája: a képzésre a honlapon található jelentkezési felületen lehet jelentkezni a szükséges mellékletek benyújtásával.

Érdeklődni a következő címen lehet: SZTE Főépület; 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 8. sz. iroda

telefon: +36 62/544-154 és +36 62/544-299

e-mail: kovi.btk@szte.hu

honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat a képzéseinkre!


 

SZTE BTK Közoktatási Vezetőképző Intézet

Telefon/fax: +36 62/544-154 és +36 62/544-299
E-mail:
 kovi.btk@szte.hu
H-6720 Szeged, Dugonics tér 13. 8. sz. iroda