2021. szeptember 17., péntek

Általános tájékoztató


2021-2022-es tanév – ONLINE KÉPZÉSEK

 

Kedves Kollégák!

A 2021 szeptemberében induló új képzési időszakban négy ONLINE tanítási formában zajló pedagógus szakvizsgát adó képzéssel várjuk leendő hallgatóinkat!


 

KÉPZÉSEINK:

 

1. Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-szakértő, szakvizsgázott pedagógus (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.

A képzés célja: A hazai köznevelési rendszert érő egyik legnagyobb változás az elmúlt években a tanfelügyelet és a pedagógusminősítés rendszerének kiépülése. Mivel új szakterületről beszélhetünk, jelentős igény mutatkozik a felügyeletben és a minősítésben dolgozó, illetve a szakterület iránt érdeklődést mutató vezetők és szakemberek speciális felkészítésére, továbbképzésére.

A képzés kiemelt célja: Kimagasló felkészültségű elemző-fejlesztő szakemberek képzése a tanfelügyelői és pedagógusminősítési területen.

A képzés arra törekszik, hogy a tanfelügyelői és pedagógusminősítői feladatokat ellátó szakértőket, illetve a szakterületen elmélyült tudás megszerzésére törekvő pedagógusokat felkészítse a szakterület problémavilágára való reflektálásra; képessé tegye őket az adott terület fejlesztésére, önálló kutatások végzésére, a nemzetközi partneri kapcsolatokban történő szerepvállalásra. A specialisták képzése alapvetően arra fókuszál, hogy a szakvizsgát szerző szakemberek a rendszerfejlesztés közreműködői legyenek, segíteni tudják az adott területen a tudás termelését, megosztását és alkalmazását, továbbá a fejlesztéseket tudják a rendszer többi szereplője számára megfelelően kommunikálni.

 

2. Komplex iskolafejlesztés – Tanulásmenedzsment mesterfokon 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: szakvizsgázott pedagógus “Komplex iskolafejlesztés – tanulásmenedzsment mesterfokon” szakterületen (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.

 

A képzés célja: A hazai köznevelési rendszerben a külső és belső mérések eredményeinek javítása, illetve az innovációk elterjesztésének érdekében rendszeressé vált az iskolafejlesztési folyamatok stratégiai és operatív tervezésének igénye és elvárása. A jelen képzés fejlesztését megalapozó kutatás rámutatott arra, hogy azokban az iskolákban a legeredményesebbek a fejlesztések – mert beépülnek az intézmények mindennapi praxisába –, amelyek vezetői az iskolafejlesztés komplex módját alkalmazzák, és a tanulás fejlesztését, annak intézményi szintű menedzselését állítják középpontba. A komplex fejlesztésre jellemző a rendszerben való gondolkodás, egyszerre fejleszti a tanulást, az intézményi folyamatokat, az iskolai személyzetet és magát a szervezetet. További cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex iskolafejlesztés folyamatának, eszközeinek és módszerekeinek ismeretében és segítségével az iskolai fejlesztések és adaptációk szakszerű megtervezésére és végigvitelére, valamint fenntartására. A végzett szakemberek a fejlesztés vezetőjeként vagy segítőjeként képesek segítséget nyújtani ahhoz, hogy a fejlesztés vezetője a kollégáit meg tudja nyerni a fejlesztésnek, motiválni tudja őket, és a motivációjukat fenn tudja tartani, széleskörű kitekintést adni a hazai és nemzetközi tanulásfejlesztésekre, innovációkra, megmutatni a fejlesztés fenntarthatóságának lehetőségeit. Az intézményvezetés professzió, amelynek elsajátítását szolgálja a képzés. A fejlesztések hatékonyságát, eredményességét – a képzésfejlesztést megalapozó kutatás eredménye alapján – fokozza, ha az iskolának fejlesztő csapata van, amelynek résztvevői a középvezetők is. Jelen képzés a vezetői kompetenciák kialakításán és fejlesztésén túl a fejlesztésben, implementálásban is jártas szakember (azaz a vezetés mestere) kompetenciáit célozza kialakítani.

 

3. Holland-magyar intézményvezető és középvezető 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Intézményvezető és középvezető szakvizsgázott pedagógus (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.

A képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre. Közoktatási vezető, intézményvezető.

Kiknek ajánljuk a képzést: a közoktatási rendszer mai, illetve leendő vezetőinek (iskolai-igazgatók, óvodavezetők, helyettesek, munkaközösség-vezetők, pályázni kívánó pedagógusok, óvodapedagógusok, önkormányzatok oktatásirányítással és tervezéssel foglalkozó munkatársai).

 

4. Mentorpedagógus képzés 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.


A képzés célja: Olyan pedagógus mentorok képzése, akik szakszerű, hatékony támogatást tudnak adni pedagógustársaiknak az egyéni szakmai kihívások kezeléséhez, valamint a szervezeti környezethez és változásokhoz való alkalmazkodáshoz. A pedagógus mentor képes

  • pedagógus jelöltek gyakorlati felkészülését támogatni, pályaszocializációját elősegíteni, személyes és szakmai kompetenciáik fejlődéséhez személyre szabott módon és mértékben hozzájárulni;
  • pályakezdők vagy más intézményből jött pedagógusok belépésének, nevelési-oktatási intézménybe (mint munkaszervezetbe) való beilleszkedésének támogatására;
  • tartósan (pl. gyesen) távollévő munkatárs visszaintegrálásának segítésére;
  • a mentorált kollégák munkahelyi mentálhigiénének fejlesztésére (pl. kiégés megelőzése);
  • a pedagógus szakemberek személyes fejlődésének támogatására.

 

 

Az Online képzéssel kapcsolatos legfontosabb információk:

  • A képzések indítása: minden félévben (február, szeptember)
  • A képzések várható helyszíne: ONLINE az SZTE CooSpace színterén a BBB videóalkalmazás segítségével.
  • A foglalkozások formája, gyakorisága, várható időbeosztása: levelező online oktatás, félévente négy-öt nap intenzív ONLINE jelenléti alkalom, mely pénteki (13 órás kezdéssel) és szombati (9:00-19:00 óra között) napokra eshet az SZTE CooSpace színterén a BBB segítségével.

 

 

 Szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat a képzéseinkre!

Ha a döntéshez segítségre lenne szüksége, várjuk jelentkezését még ma!

 

SZTE Tanárképző Központ

Telefon/fax: +36 62/544-154 és +36 62/544-299
E-mail: pedszakvizsgatkk@szte.hu
H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

https://u-szeged.hu/tanarkepzes-index