2023. december 7., csütörtök

Oktatói lista

Pedagógus szakvizsgás képzések oktatói
Oktatóink

Név

Tudományos fokozat/előtag

Munkahely

Beosztás

Bandiné Liszt Amália Olga

Dr.; PhD

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

intézményvezető

Barlai Róbertné Katalin

 

nyugdíjas

közoktatási szakértő, oktató

Barna Viktor

dr. univ.

Pécsi Hajnóczy József Kollégium

intézményvezetó, kollégiumigazgató

Békési Kálmán

 

ELTE Bölcsészettudományi Kar; St. Mary’s University, London

oktatáskutató

Borosné dr. Kézy Zsuzsanna

Dr.

nyugdíjas

nyugalmazott igazgató, általános és középiskolai magyar tanár

Botka Lajosné

 

nyugdíjas

címzetes gimnáziumi igazgató, közoktatási szakértő

Bozsikné Vig Marianna

 

Miskolci Egyetem, BTK, Tanárképző Intézet

mesteroktató

Czifuszné Kovács Anikó

 

Eszterházy Károly Egyetem, Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport

pedagógiai szakértő

Duró Zsuzsa

Dr.; PhD

Testnevelési Egyetem

oktató

Erdei Luca Alexa

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

egyetemi tanársegéd

Fazekas Ágnes

Dr.; PhD

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

egyetemi adjunktus

Gál Balázs

ügyvivő szakértő

Pannon Egyetem

oktatási igazgató

Gulyásné Turcsányi Enikő

Dr.; Phd

SZTE JGYPK API Óvodapedagógusképző Tanszék

főiskolai docens, pszichológus, oktató

Győri János

Dr. habil.

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

Egyetemi Tanár

Hegedűs Szilárd

PhD

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

főiskolai docens

Imre Anna

Dr.; PhD

Oktatási Hivatal, Közoktatási Elemzések Főosztálya

vezetó hivatali tanácsos

Kaprinay Gizella Zsófia

Dr.

SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete

egyetemi adjunktus

Keczer Gabriella

Dr. habil.

SZTE JGYPK

egyetemi docens

Kincses Tímea Katalin

 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

főigazgató

Kovács István Vilmos

 

Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Innovációs Igazgatóság

igazgató

Kovács Péter

Dr. habil.

Gazdaságtudományi Kar, Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Szegedi Tudományegyetem

dékán, tanszékvezető egyetemi docens,

Krajcsovicz Ágnes

 

Oktatási Hivatal

oktató, szakmai tartalomfejlesztési csoportvezető

Kristóf Lajosné

 

nyugdíjas

nyugdíjas intézményvezető, moderátor, tréner

Kurdi László

 

TMSZC Ady Endre Technikum és Kollégium, Szekszárd

igazgatóhelyettes

Lázár László Mihály

PhD

Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi docens

Lénárd Sándor

Phd, habil.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet

egyetemi docens

Lerchné Forgács Marianna

 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ

főosztályvezető

Magony Judit

Dr.

Budapest Fővárosi Kormányhivatala

osztályvezető jogtanácsos, tréner

Málnási-Szász Myrtill Marietta

 

Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium

igazgató

Málovics Éva

Dr. habil.

nyugdíjas óraadó, SZTE GTK

egyetemi docens

Mészáros Attila

Dr.

Széchenyi István Egyetem

egyetemi docens; oktató

Mikli Éva Mária

Dr.jur.

TINKTÚRA Oktatási, Egészségügyi és Gazdasági, Szolgáltató Bt.

ny. tanár, szakértő ; ügyvezető

Molnár Lajos

 

Kürt Alapítványi Gimnázium

iskolavezető

Molnárné Varga Katalin

 

Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit KFT.

Felnőttképzési szakmai vezető

Nóbik Attila

Dr. habil.

SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Tanítóképző Tanszék

egyetemi docens, tanszékvezető

Pavluska Valéria

Dr. habil.

Pécsi Tudományegyetem

címzetes egyetemi tanár

Petróczi Erzsébet

Dr.

Gál Ferenc Egyetem

főiskolai tanár

Pongrácz Attila

Dr.

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyór

egyetemi docens, tanszékvezető, dékán

Porkoláb Mihály

 

SZTE JGYPK Mentor(h)áló Pedagógiai Szolgáltató Központ

ügyvivő szakértő

Psenyeczky-Nagy Klára

 

óraadó oktató, tréner

címzetes főiskolai docens

Rapos Nóra

Phd, habil.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet

egyetemi docens

Szabó Győző

 

nyugdíjas

oktató

Szabó Győzőné

 

Pszichoweb Bt.

oktató

Szabó Mária

Dr.univ.

nyugdíjas

alprojektvezető

Szymczak Judit

 

Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

igazgató

Tóth András

Dr.; PhD

nyugdíjas

egyetemi docens

Török Katalin

 

Mátray Gábor Általános Iskola

intézményvezető

Varga Attila

PhD, habil

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Ember–Környezet Tranzakció Intézet

egyetemi docens

Vass Vilmos

Dr. habil.

Budapesti Metropolitan Egyetem

egyetemi docens

Vida Katalin

Dr.

Budapest Fővárosi Kormányhivatala

Tréner, osztályvezető

Vilmányi Márton Gábor

Dr.; PhD

SZTE Gazdaságtudományi Kar, Üzleti tudományok Intézet

egyetemi docens

VOLT OKTATÓ:

Baráth Tibor

Dr.

nyugdíjas

a KÖVI volt igazgatója

Halász Gábor

Prof.Dr.

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felsőoktatás-Menedzsment Intézeti Központ

egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető, volt oktató

Kovács Sándor Béla

Dr.

nyugdíjas, PTE

ny. tszv. egyetemi docens, volt oktató

† Bőczén Csaba Miklós

 

Neumann János Általános Iskola Szombathely, PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ

nyugdíjas igazgató, oktató, tananyagfejlesztő