KF_Kep-7

Tájékoztatás a felvételi eljáráshoz kapcsolódó információkról és határidőkről


Megkezdődött az ügyintézési időszak a jelentkezők számára

 

2024. március 25-től megkezdődött a felvételizők ügyintézési időszaka az E-felvételi rendszerében.Az ügyintézési funkciók ütemezetten válnak elérhetővé:

 • elsőként a jelentkezői adatokat és a jelentkezési helyeket lehet szerkeszteni,
 • április közepétől indul a dokumentumpótlás,
 • később pedig az egyes jelentkezési helyeken számított pontszámokat is meg lehet nézni az E-felvételiben.


Hiányos jelentkezés benyújtása esetén júniusban az Oktatási Hivatal és/vagy az adott felsőoktatási intézmény hiánypótlási felszólítást fog kiküldeni.

Az E-felvételi ügyintézési felületén a jelentkezőknek, érdemes gyakran ellenőrizniük a központi nyilvántartásban szereplő személyes adataikat, az általuk megjelölt képzéseket és azok megfelelő sorrendjét. Az adatok módosítására a felvételi tájékoztatóban leírt módon van lehetőség.

A jelentkezés óta megszerzett és a pontszámításhoz nélkülözhetetlen, vagy többletpontokat igazoló dokumentumok pótlására előreláthatóan április második felétől legkésőbb 2024. július 10-ig lesz lehetőség. A pontszámítás kizárólag az E-felvételi rendszerébe megfelelő módon feltöltött dokumentumok alapján történik. Ezért kifejezetten fontos odafigyelni arra, hogy a szükséges dokumentumok megfelelően legyenek feltöltve.

Tudnivalók a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát (FFSZV) a felsőoktatási intézmények szervezik. A vizsgát egy tárgyból csak egyszer, abban az intézményben kell letenni, amely a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szerepel. A vizsga eredményét az érettségi pont számításánál a többi intézményben, szakon – ahol emelt szintű érettségivel kell rendelkezni – is figyelembe veszik.


A vizsga egyes tantárgyakból idegen nyelven is teljesíthető, ezeket ebben a táblázatban (pdf) lehet megnézni. A vizsgát egy adott tárgyból egy napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsga csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban tehető le, pótlására, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák lebonyolítására várhatóan 2024. július első hetében kerül sor.

A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg, amely tartalmazza:

 • a vizsga napját, kezdetének időpontját,
 • lebonyolításának részletes szabályait,
 • a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával),
 • a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint
 • a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga akkor sikeres, ha eléri a 25%-ot. Ebben az esetben a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét. A pontszámítás során a vizsgán elért százalékos eredményt veszik figyelembe akkor is, ha az adott tárgyból van érettségi vizsgaeredménye, és annak százalékos eredménye esetleg jobb!

 

További információk a felvételi tájékoztatóban találhatók.

A jelentkezési sorrend módosítása

 

A jelentkezési sorrend módosítására az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetőség, július 10-ig az E-felvételi Sorrendmódosítás menüpontjában. Itt jelennek meg a jelentkező által megadott képzések, amelyek a mellettük lévő kis nyíl ikonnal sorolhatók lejjebb vagy feljebb a képzések között. A sorrendezés után a Mentés gombra kattintva véglegesíthető az új jelentkezési sorrend, ezután már nem lehet tovább módosítani.


A felvételi eljáráshoz kapcsolódó kiemelt határidők a következők:

 • Dokumentumok feltöltése az E-felvételi felületre, amint a dokumentum rendelkezésre áll – legkésőbb 2024. július 10-ig;
 • külföldön szerzett érettségi vagy oklevél esetében legkésőbb 2024. július 16-ig.
 • Intézmények által szervezett saját vizsgák lebonyolítása 2024. március 11 – július 10-ig – külön behívó alapján.
 • Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga lebonyolítása – tervezetten 2024. július első hetében.
 • Dokumentumok pótlása, amint a dokumentum rendelkezésre áll, de legkésőbb: 2024. július 10-ig;
 • Sorrendmódosítás egyszeri alkalommal, legkésőbb: 2024. július 10-ig;
 • Ponthatárok kihirdetése, tervezetten: 2024. július 24.


Dokumentumok feltöltése az E-felvételi rendszerébe:

 • A dokumentumok oldalait úgy szkennelje, fényképezze le, hogy az egyes oldalpárok egy oldalra kerüljenek és teljes terjedelmükben (a tulajdonos neve, az eredmények, esetleges egyéb információk, záradékok, a hitelességet igazoló aláírások, bélyegző és dátum is) jól látszódjanak. Olvasható legyen.
 • A dokumentumokat .jpg vagy .pdf formátumban töltse fel.
 • Csak a pontszámításhoz szükséges oldalakat töltse fel, olvasható minőségben és hiánytalanul.
 • Egy-egy fájl egyféle dokumentumot tartalmazzon, így rögtön a megfelelő kategóriába tudja feltölteni.
 • A többoldalas dokumentumokat (pl. oklevélmelléklet) egy fájlban töltse fel.
 • Elektronikusan aláírt dokumentum mellé csatolja az aláírás hitelességét igazoló tanúsítványt is (amennyiben az külön fájlban található).
 • Első lépésként választania kell egy dokumentumtípust, adnia kell hozzá egy leírást (pl. milyen eredmény/igazolás), majd ez alá kell feltöltenie az oda tartozó fájl(oka)t. Tetszőleges számú típust hozhat létre, amennyire szüksége van.
 • Az intézményi pontokat igazoló, illetve az intézmények által meghatározott egyéb dokumentumokat hozzá kell rendelnie (a Dokumentum intézményhez rendelése menüpontban) a megfelelő jelentkezési helyéhez.

 

A felvételi kérelem benyújtásakor a jelentkező aktuális érvényes személyes adatai az Ügyfélkapun keresztül történt azonosítást követően automatikusan kerülnek át az országos nyilvántartásból az E-felvételi rendszerébe.


Amennyiben ezek az adatok eltérnek a benyújtott dokumentumokban szereplő (korábbi) adatoktól, akkor a jelentkező névváltoztatási okirattal vagy házassági anyakönyvi kivonatával tudja bizonyítani, hogy valamennyi dokumentum az övé. Az előző házassági név igazolása a megszűnt házasság (ok) - ról kiadott, záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonattal lehetséges. Külföldi állampolgárok pedig a honosítást követően a magyar írásmódnak megfelelő névváltozásukat a honosító határozat feltöltésével tudják igazolni.

A felvételi eljárásról és a felvétel valamennyi feltételéről szóló teljeskörű tájékoztatást a felvételi tájékoztató tartalmazza. További kérdések esetén, a képzéseket meghirdető karok elérhetőségei megtalálhatóak honlapunkon.

A 2024. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi ponthatárok meghatározására várhatóan 2024. július 24-én kerül sor.


esza_felso

Számold ki a pontjaid!Pontkalkulator_grafika

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


Kovacs_Tamas_felveteliKovács Tamás - GTK, gazdálkodási és menedzsment

Azért szeretek a Szegedi Tudományegyetemre járni, mert nagyon sok jó program van az egyetemisták számára, sok lehetőség adódik a kikapcsolódásra a kari épületek környékén is. Emellett nagyon jó a közösség is, mindenki segítőkész, barátságos. Igaz ez az oktatókra is, akik nagyon érdekes és színvonalas órákat tartanak.
Roop DhanjalRoop Dhanjal – GYTK, gyógyszerész

Európában kerestem olyan egyetemet, ahol kiemelkedő a gyógyszerészképzés, így találtam rá a Szegedi Tudományegyetemre. Kiderült, hogy néhány ismerősöm is itt tanul vagy tanult, és ők is elismerően beszéltek mind a városról, mind a képzésről. Rendkívül jó oktatóink vannak, a képzés pedig igazán gyakorlatorientált, magas színvonalú. Szegedet is szeretem, főleg télen, akkor igazán gyönyörű a város. Élvezem, hogy minden közel van, mindenhova könnyen és gyorsan eljutok.

További hallgatói vélemények >>>


Események

Rendezvénynaptár *

 • július 10.
  Egész napos
  A jelentkezés óta megszerzett és a pontszámításhoz nélkülözhetetlen, vagy többletpontokat igazoló dokumentumok pótlására előreláthatóan április második felétől legkésőbb 2024. július 10-ig lesz lehetőség. A pontszámítás kizárólag az E-felvételi rendszerébe megfelelő módon feltöltött dokumentumok alapján történik. Ezért kifejezetten fontos odafigyelni arra, hogy a szükséges dokumentumok megfelelően legyenek feltöltve.