2020. szeptember 30., szerda

EFOP-3.4.4-16-2017-00015 adatkezelési tájékoztató


Tájékoztató

 

a „A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő

és kommunikációs programjainak megvalósítása

a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására

és az MTMI szakok népszerűsítésére” című (Pályázati

azonosító: EFOP-3.4.4-16-2017-00015)

projektben résztvevők számára

 

A Szegedi Tudományegyetem konzorciumban az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel támogatást nyert az EFOP-3.4.4-16 (A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban) pályázati konstrukció keretében A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére címmel.

 

A 48 hónapos fejlesztés célja a pályázati kiírás által kijelölt célcsoportból növelje a beiskolázott hallgatóinak arányát, különös tekintettel az MTMI képzésekre. Így a demográfiai hatások negatív begyűrűzése mérsékelhető. Illeszkedve az SZTE IFT-ben és az EJMSZ alapszabályában megfogalmazott célokhoz a szervezetek a következő célokat valósítják meg a fejlesztés során:

 

1. Képzési folyamatot támogató szolgáltatások fejlesztése

1.1 SZTE hallgatói létszám megtartása a bejutást támogató hallgatói szolgáltatások fejlesztésén keresztül

 1. Beiskolázási kihelyezett, és nyílt napok (tavaszi-őszi roadshow, Nyílt napok) szervezése;
 2. Beiskolázási tevékenység támogatása online és nyomtatott felületeken;
 3. A továbbtanulási mechanizmus megismerése, elemzése, adatbázis építése;
 4. Hazai oktatási kiállításon való részvétel;
 5. Tudománynépszerűsítő programok, nyári táborok, felkészítő tevékenységek, versenyek szervezése;

1.2. A tehetséges fiatalok támogatása, tehetség- és mentorprogramok működtetésével

 1. Tehetséges középiskolások számára tanulmányi versenyek szervezése pl. Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny, TTIK Kutatóiskolai verseny;

 

2. A tudás megosztását támogató szolgáltatások és események fejlesztése, a tudomány és művészeti alkotások népszerűsítése

 1. A tudományt népszerűsítő programok szervezése és közvetítése az egyetemi polgárok és a társadalom felé (pl. Kutatók Éjszakája, Innovációs Nap, kari programok);
 2. Tudásmegosztás az SZTE egyetemtörténeti jelentőségű évfordulói jegyében;

 

3. Az „SZTE Tudás” láthatóságának és széleskörű hozzáférhetőségének biztosítása az intézmény, valamint oktatási és kutatási eredményeinek elektronikus megosztási lehetőségeinek fejlesztése révén

 1. A Szegedi Tudományegyetem internetes jelenlétének folyamatos fejlesztése: Online fejlesztések - Weblapfejlesztés, mobil applikációk fejlesztése;

 

A fenti célok elérése érdekében a pályázó négy alprojektben valósít meg 2017.06.01. - 2021.05.31. között a célok elérését támogató eseményeket.

 

A pályázat intézményi weboldala:

http://www.u-szeged.hu/efop344-00015-index

 

A projekt során a Szegedi Tudományegyetem, mint a projekt megvalósítója az az EFOP-3.4.4-16 Pályázati Felhívás alapján az egyes események, programok megvalósulásának valamint a kötelező szakmai és műszaki eredmények valamint indikátorok teljesítésének az igazolására valamint a kapocsoldó költségek elszámolhatóságának az igazolására illetve a Felhíváshoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítéséhez, mint Projektgazda jelenléti ívet vesz fel az projekt résztvevőivel:

 • Indikátor teljesítésének az igazolása
 • Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma

 

 • Számszerűsített szakmai elvárások
 • SZE_1 Szakmanépszerűsítő, ismertető rendezvények
 • SZE_2 Részvétel szakmanépszerűsítő, ismertető rendezvényeken
 • SZE_5 Részvétel a felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programban
 • SZE_6 Felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programot sikeresen elvégzők

 

 • Alátámasztó dokumentumok
 • Képzési programok és a képzéshez köthető utazási költségek elszámolása;
 • Rendezvények és a rendezvényekhez köthető utazás költségek elszámolása;
 • Kiküldetéshez kapcsolódó megbeszélés, egyeztetés során felmerült költségek elszámolása

 

 • Adatszolgáltatás melléklet
 • EFOP-3.4.3 – EFOP-3.4.4 – EFOP-3.5.1 személyi támogatások és részvétel lehatároló adatszolgáltatási tábla;

 

A felhívás teljes szövege elérhető a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

 

A jelenléti ívet a Szegedi Tudományegyetem csak és kizárólag a megjelölt szakmai projektcélok elérésére és a projekt szakmai teljesítésének az alátámasztására használja fel.

A jelenléti ívek tárolása az események, a programok, a szakmai és műszaki eredmények valamint indikátorok vezetésére használt a projekt dokumentációban kerül sor papír alapon.

A jelenléti íveket a pályázati helyszíni ellenőrzés(ek) során a Szegedi Tudományegyetem képviselője, mint alátámasztó dokumentum bemutatja, de a jelenléti ív szereplő adatok harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra.

 

Szegedi Tudományegyetem

EFOP-3.4.4-16-2017-00015