ONLINE NYÍLT NAP
*

«||»
Alapozd meg nálunk a jövőd!
ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁN!
Vonz a jogi pálya? Érdekel a nemzetközi cégjog, a munkaügy vagy a politológia világa? Tarts velünk és ismerd meg a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karát!

Tudd, hogy egykori szegedi joghallgatók sorában alkotmány bírákat, az Európai Unió bíróságainak több magyar bíráját, vagy éppen a Nemzetközi Büntetőbíróság magyar bíráját köszönthetjük.


Állam és Jogtudományi Kar

Az egyetlen olyan jogi kar vagyunk Magyarországon, amely szakmodulokkal segíti az évtizedek óta ismert és elismert osztatlan jogászképz ésünkön tanulók specializációját, továbbá személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási, nemzetközi tanulmányok és politikatudományi alap- és mesterszakokat és jogi asszisztensi képz ést is működtet a megújulás jegyében, mindegyiket erős jogi profillal. A HVG 2019-es diplomarangsora szerint a jogi karok oktatói kiválóságában az első helyen végeztünk, széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, így hallgatóink - a jog bármelyik területén szeretnének is a legjobb ak közé tartozni - Karunk munkájába bekapcsolódva megalapozhatják karrierjüket.


Milyen képzések várnak?

Osztatlan képzés: Jogász képzés | Alapképzések: Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási BA (6 félév) • Nemzetközi tanulmányok BA (6 félév) • Politikatudományok BA (6 félév) Mesterképzések: Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási MA (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA magyar nyelven (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA angol nyelven (4 félév) • Nemzetközi tanulmányok MA francia nyelven (4 félév) • Politikatudomány MA (4 félév) Felsőfokú Szakképzés: Jogi felsőoktatási szakképzés Szakirányú továbbképzések | Jogász végzettségűeknek: Családjogi szakjogász • Környezetvédelmi szakjogász • Munkaügyi kapcsolatok szakjogász • Társadalombiztosítási szakjogász • Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász • Német jogi és szakfordítói szakjogász • Francia jogi és szakfordítói szakjogász • Európa-jogi szakjogász • Nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szakjogász • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) • HR Szakjogász szakirányú továbbképzési szak • Ingatlanforgalmi szakjogász Szakirányú továbbképzés: nem jogász végzettségűeknek: Jogi szakokleveles gazdasági szakember • Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember • Munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó, • Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó, • Német jogi és szakfordítói szaktanácsadó • Francia jogi szakfordítói és szaktanácsadó • Jogi szakokleveles HR szaktanácsadó • Társadalombiztosítási szaktanácsadó • Nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szaktanácsadó • Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) nem jogász végzettségűeknek.Az egyetlen olyan jogi kar vagyunk Magyarországon, amely szakmodulokkal segíti az évtizedek óta ismert és elismert osztatlan jogászképzésünkön tanulók specializációját, továbbá Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási, nemzetközi tanulmányok és politikatudományi alap- és mesterszakokat és jogi asszisztensi képzést is működtet a megújulás jegyében, mindegyiket erős jogi profillal. Széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, így hallgatóink - a jog bármelyik területén szeretnének is a legjobbak közé tartozni - karunk munkájába bekapcsolódva megalapozhatják karrierjüket.

A z SZTE ÁJTK a HVG és a Figyelő rangsora alapján a legjobb vidéki jogi kar lett a jogász osztatlan szakos rangsorban 2020-ban. A népszerű jogász képzés keretében az általános jogász modul mellett a hallgatók a bűnügyi tudományok, a magánjogi, a nemzetközi jogi/idegennyelvi és az üzleti jogi modul révén specializálódhatnak. Karunk nagy hangsúlyt fordít az idegen nyelven történő oktatásra, a nemzetköziesítésre és a tehetséggondozásra, elősegítve ezzel hallgatóink eredményes szereplését hazai és külföldi versenyeken egyaránt. Hallgatóinknak ingyenes hozzáférést biztosítunk a Wolters Kluwer jogtárához. A digitális tananyagfejlesztés eredményeként hallgatóink már online is elérhetik a tananyagok jelentős részét. További speciális ismeretek megszerzését segítik az idegen nyelvű szakjogi és szaknyelvi képzések, valamint számos szakirányú továbbképzés.

Az ÁJTK-n tutorok segítik az elsősök beilleszkedését, felsőbb éveseink pedig már hallgatóként tényleges munkát végezhetnek a Jogklinika, illetve a Karrier Iroda által működtetett – szintén országosan egyedülálló - szakmai gyakornoki program keretében. A Karon a magas színvonalú oktatás mellett jelentős tudományos munka folyik a Tudományos Diákkörökben, a Doktori Iskolában, a tanszékeken és az intézetekben. A hallgatóink külföldi résztanulmányait széleskörű, három kontinensre kiterjedő nemzetközi kapcsolataink segítik. Az egyetemi évek alatt sokféle területet igyekszünk megmutatni a nálunk tanulóknak, hogy mindannyian megtalálhassák a számukra legmegfelelőbb karriert. Ebben további személyes segítséget is kaphatnak diákjaink az Alumni Mentor Program keretén belül a Karunkon korábban végzettektől. Mentoraink szívesen osztják meg hallgatóinkkal szakmai sikereik követhető receptjeit.

Ismerd meg iskolánkat
ÁJTK
Nyílt nap

2022. január 6.
16:00 óra

START
Ösztöndíj
TOVÁBBI
információk
+36-62-544-189, +36-62-544-190