2023. március 29., szerda

Ajánlott irodalom

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

Ajánlott irodalom


I.

Szent-Györgyi Albert életrajzához


Szabó Tibor – Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény. (Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből XV.) Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1989. 9-102. oldal

Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és erkölcstana. Bába és Társai Kft., Szeged, 2001. 11., 13., 15., 89., 91., 93-96. oldal

Czeizel Endre: Tudósok, gének, dilemmák. A magyar származású Nobel-díjasok családfaelemzése. Galenus Kiadó, Budapest, 2002. 65-91. oldal

Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert. Typotex Kiadó, Budapest, 2003. 19-164. oldal

Marton János: „Mindig nagy horoggal horgásztam”. Szent-Györgyi Albert Nobel-díja és Szeged. Szeged 17 (2005) 2. szám 7-10. oldal

Kiss Róbert Károly: Humanista tudós a diplomácia porondján. Szeged 19 (2007) 11. szám 18-20. oldal

Venetianer Pál: Szent-Györgyi és öröksége. A biokémiától a molekuláris biológiáig. Szeged 19 (2007) 11. szám 44-47. oldal

Polner Zoltán: A szegedi Hamlet. Egy egyetemi előadás anatómiája. Szeged 22 (2010) 8-9. szám 26-37.

Miklós Péter: Szent-Györgyi Albert politikai szerepvállalása. In: Uő.: A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged – Szabadka, 2011. 109-122.


II.

Szent-Györgyi Albert kutatásaihoz kapcsolódó témákhoz


Témák: Az alapot a kétszintű érettségi követelményrendszerben az emelt szintre meghatározott elvárások jelentik.

Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül:

Ádám Veronika (2006, szerk.): Orvosi biokémia. 3. kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest.

Bán Sándor: Kiegészítő fejezetek a biológia érettségihez. Maxim Könyvkiadó, Szeged.

Fonyó Attila (2004): Az orvosi élettan tankönyve. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.

Kontra György (1971, szerk.): Az emberi test I. és II. kötet. Ötödik, átdolgozott kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest.

Nagy László (2008): 70 éve kapott Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert. A Biológia Tanítása, 16. 2. sz. 3−6.

Szent-Györgyi Albert (1978): The living state and cancer. Marcel Dekker Inc. Magyar fordításban: Az anyag élő állapota (fordította Gervay Judit). Magvető Kiadó, Budapest, 1983.

Szent-Györgyi Albert (1983): Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest. Válogatta, szerkesztette és a bevezetőt írta: Elődi Pál.

Szerényi Gábor (2010): Biológia érettségizőknek. 1. és 2. kötet. Mozaik Kiadó, Szeged.

Marton János előadása a Mindentudás Egyetemén, Szegeden: Szent-Györgyi Albert szegedi évei. 2007.04.11.

http://www3.u-szeged.hu/object.50c9342e-6477-40a2-803f-194679baebe8.ivy

Világhíres feltalálóink: Szent-Györgyi Albert (1893−1986).

http://www.feltalaloink.hu/tudosok/szent-gyorgyialbert/html/sztgyoralbindex.htm

Szent-Györgyi Albert

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Györgyi_Albert

Beck Mihály (2001): A magyar Nobel-díjasok. Magyar Tudomány, 12. sz.

http://www.matud.iif.hu/01dec/beck.html

Szent-Györgyi Albert Nobel Díjának 75. évfordulója. 9 Nobel díjas egyidőben Szegeden.

http://www.szentgyorgyi75.com/

Szent-Györgyi Albert néha úszva ment dolgozni.

http://szeged.hir24.hu/szeged/2012/03/22/szent-gyorgyi-albert-neha-uszva-ment-dolgozni/

*

Molnár Árpád: SZALAY SÁNDOR, A SZONOKÉMIA ÚTTÖRŐJE (Fizikai Szemle 2009/12. 431.o.)
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0912/molnar0912.html

Mester András: HALLHATATLAN HANGOK (Fizikai Szemle 2007/8 288.o.)
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0708/mester0708.html

Kovács Ferenc és munkatársai: AZ ULTRAHANG TERÁPIÁS ALKALMAZÁSAI (Fizikai Szemle 2006/8. 256.o.)

http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0608/ultrahang0608.html

SZENT-GYÖRGYI ALBERT - FALAK NÉLKÜL... (Millenniumi mesék; Fizikai Szemle 2001/8. 251.o.)
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0108/szgya.html

Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága (http://mek.oszk.hu/03200/03286/html/tallozo1/zallar.html)

Kvantumbiológia - biofizika ma:
http://www.borgyogyaszat.com/lexikon/kvantumbiologia-biofizika-ma.html

9 Nobel-díjas a szegedi egyetem Szent-Györgyi konferenciáján:
http://www.u-szeged.hu/hirek/2012-februar/9-nobel-dijas-szegedi

*

Antus Sándor – Mátyus Péter: Szerves kémia II. kötet (9. és 10. fejezet) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.

Kajtár Márton: Változatok négy elemre (Karbonsavak című fejezet) Gondolat Könyvkiadó 1984. vagy ELTE Eötvös Kiadó Kft. 2009.

Antus Sándor – Mátyus Péter: Szerves kémia I. kötet, Izomériajelenségek. A sztereokémia alapjai (53-74. old.) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.

Royston M. Roberts: Serendipity . Véletlen felfedezések a tudományban, (71-76. old.) Akadémiai Kiadó 2005.

Árus Dávid: Színes analitika gyógyszerkészítményekkel, A Kémia Tanítása 2007/3. szám, 16-21. old.

Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: Kémia itt, kémia ott, kémia mindenhol! (168-174. old.) Nemzeti Tankönyvkiadó és ELTE Eötvös Kiadó 1995.


Az ajánlott irodalom innen is letölthető.


SZGYTV_uj_arculat