2022. szeptember 28., szerda

Ajánlott irodalom

Az alapot a témákból való felkészülésnél a kétszintű érettségi követelményrendszerben az emelt szintre meghatározott elvárások jelentik.

Biológia

Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül:

 1. Ádám Veronika (2006, szerk.): Orvosi biokémia. 3. kiadás. Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest.
 2. Bán Sándor: Kiegészítő fejezetek a biológia érettségihez. Maxim Könyvkiadó, Szeged.
 3. Fonyó Attila (2004): Az orvosi élettan tankönyve. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.
 4. Kontra György (1971, szerk.): Az emberi test I. és II. kötet. Ötödik, átdolgozott kiadás. Gondolat Kiadó, Budapest.
 5. Nagy László (2008): 70 éve kapott Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert. A Biológia Tanítása, 16. 2. sz. 3−6.
 6. Szent-Györgyi Albert (1978): The living state and cancer. Marcel Dekker Inc. Magyar fordításban: Az anyag élő állapota (fordította Gervay Judit). Magvető Kiadó, Budapest, 1983.
 7. Szent-Györgyi Albert (1983): Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest. Válogatta, szerkesztette és a bevezetőt írta: Elődi Pál.
 8. Szerényi Gábor (2010): Biológia érettségizőknek. 1. és 2. kötet. Mozaik Kiadó, Szeged.
 9. Marton János előadása a Mindentudás Egyetemén, Szegeden: Szent-Györgyi Albert szegedi évei. 2007.04.11.
  http://www3.u-szeged.hu/object.50c9342e-6477-40a2-803f-194679baebe8.ivy
 10. Világhíres feltalálóink: Szent-Györgyi Albert (1893−1986).
  http://www.feltalaloink.hu/tudosok/szent-gyorgyialbert/html/sztgyoralbindex.htm
 11. Szent-Györgyi Albert
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Györgyi_Albert
 12. Beck Mihály (2001): A magyar Nobel-díjasok. Magyar Tudomány, 12. sz.
  http://www.matud.iif.hu/01dec/beck.html
 13. Szent-Györgyi Albert Nobel Díjának 75. évfordulója. 9 Nobel díjas egyidőben Szegeden.
  http://www.szentgyorgyi75.com/
 14. Szent-Györgyi Albert néha úszva ment dolgozni.
  http://szeged.hir24.hu/szeged/2012/03/22/szent-gyorgyi-albert-neha-uszva-ment-dolgozni/

Fizika
Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül:
 1. Molnár Árpád: SZALAY SÁNDOR, A SZONOKÉMIA ÚTTÖRŐJE (Fizikai Szemle 2009/12. 431.o.)
  http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0912/molnar0912.html
 2. Mester András: HALLHATATLAN HANGOK (Fizikai Szemle 2007/8 288.o.)
  http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0708/mester0708.html
 3. Kovács Ferenc és munkatársai: AZ ULTRAHANG TERÁPIÁS ALKALMAZÁSAI (Fizikai Szemle 2006/8. 256.o.)
  http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0608/ultrahang0608.html
 4. SZENT-GYÖRGYI ALBERT - FALAK NÉLKÜL... (Millenniumi mesék; Fizikai Szemle 2001/8. 251.o.)
  http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0108/szgya.html
 5. Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága
  http://mek.oszk.hu/03200/03286/html/tallozo1/zallar.html
 6. Kvantumbiológia - biofizika ma:
  http://www.borgyogyaszat.com/lexikon/kvantumbiologia-biofizika-ma.html
 7. 9 Nobel-díjas a szegedi egyetem Szent-Györgyi konferenciáján:
  http://www.u-szeged.hu/hirek/2012-februar/9-nobel-dijas-szegedi

Kémia
Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyveken kívül: 
 1. Antus Sándor – Mátyus Péter: Szerves kémia I. kötet, Izomériajelenségek. A sztereokémia alapjai (53-74. old.) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.
 2. Antus Sándor – Mátyus Péter: Szerves kémia II. kötet (9. és 10. fejezet) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.
 3. Kajtár Márton: Változatok négy elemre (Karbonsavak című fejezet) Gondolat Könyvkiadó 1984. vagy ELTE Eötvös Kiadó Kft. 2009.
 4. Royston M. Roberts: Serendipity . Véletlen felfedezések a tudományban, (71-76. old.) Akadémiai Kiadó 2005.
 5. Balázs Lórántné : Kémiai kísérletek 114-119.old.Móra Ferenc Könyvkiadó 1986.
 6. Kovács Lajos-Csupor Dezső- Lente Gábor - Gunda Tamás: Száz kémiai mítosz (75-78. 236-251. 346-352. old) Akadémiai Kiadó, Budapest 2011.
 7. Rózsahegyi Márta – Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához (479-487old.) Tankönyvkiadó,Budapest 1991.


Művelődéstörténet

Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyvek vonatkozó fejezetein kívül:

 1. Szabó Tibor - Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi gyűjtemény (Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből XV.) Szeged, 1989. 9-102. oldal
 2. Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert. Budapest, 2003. (2. kiadás 2012) 19-164. oldal
 3. Venetianer Pál: Szent-Györgyi és öröksége. A biokémiától a molekuláris biológiáig. Szeged 19 (2007) 11. szám 44-47. oldal
 4. Bugár-Mészáros Károly: Klebelsberg, az építő. In: Klebelsberg Éva (szerk.): Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete 1994. Budapest, 1994. 69-80.
 5. Péter László: A magyar Göttinga. Klebelsberg és a szegedi egyetem. In: Zombori István (szerk.): Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete. Szeged, 1995. 102-140.
 6. Miklós Péter: Klebelsberg és a szegedi egyetem. Rubicon 2012. 9-10. szám


Történelem

Ajánlott irodalom a középiskolás tankönyvek vonatkozó fejezetein kívül:

 1. Kiss Róbert Károly: Humanista tudós a diplomácia porondján. Szeged 19 (2007) 11. szám 18-20. oldal
 2. Miklós Péter: Szent-Györgyi Albert politikai szerepvállalása. In: Uő.: A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben. Szeged - Szabadka, 2011. 109-122.
 3. Mészáros István: Klebelsberg iskolareformja. In: Klebelsberg Éva (szerk.): Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete 1994. Budapest, 1994. 41-47.
 4. Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik évezred minisztere. Szeged, 1999. 11-52.
 5. T. Kiss Tamás: Bevezető. In: Uő. (szerk.): Klebelsberg Kuno. (Magyar Pantheon) Budapest, 1999. 7-68.
 6. Romsics Ignác: Bethleni konszolidáció - Klebelsbergi kultúrpolitika. Rubicon 2012. 9-10. szám
 7. Kovács Dávid: Újkonzervativizmus és nemzetszemlélet: Klebelsberg neonacionalizmusa. Rubicon 2012. 9-10. szám


További kiegészítő irodalom:
 1. Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a "neobarokk társadalomban". Ráció Kiadó 2010.
  http://www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/kiadvanyok/ug_harmincharmadik_nemzedek.pdf
 2. Ujváry Gábor Klebelsberg-napi előadása, 2010. november 6.
  http://nagyistvan.pecska.ro/?p=1455
 3. Ujváry Gábor: "A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter" - Gróf Klebelsberg Kuno, Kairosz Kiadó, Budapest 2013.
 4. Makkai Béla: Klebelsberg nemzetpolitikai koncepciója a dualista korszakban. Rubicon 2012. 9-10. szám
 5. Ujváry Gábor: Klebelsberg kulturális külpolitikája. Rubicon 2012. 9-10. szám


esza_felso

SZTE_szentgyorgyi_versenylogo-jpg