Az Oktatási Igazgatóság körlevele a teremfoglalás rendjéről a 2022/2023. tanév I. félév vizsgaidőszakában

A körlevél letöltése…

Tisztelt Kollégák!

 

Az Energiahatékonysági Bizottság 2022. november 10-i ülésén véglegesítésre került a vizsgaidőszakban az oktatási épületek nyitvatartási rendjét tartalmazó táblázat, mely alapján az Oktatási Igazgatóság munkatársai 2022. november 11-én rögzítették a Neptunban a termek foglalhatóságának adatait.

2022. november 12-én megnyílt a vizsgahirdetés a vizsgaidőszakra a Neptunban.

A TO-vezetői értekezleten született megállapodás értelmében 2022. november 12 – november 16. között a vizsgák kari szintű rögzítése zajlott, ebben az időszakban a karok saját termeibe hirdetendő vizsgákat rögzítették – a helyben szokásos módon. (Az eddig is alkalmazott kari gyakorlat alapján történt a termek foglalása és a vizsgák meghirdetése.)

2022. november 17-től a Neptunban elérhető listák segítségével tekinthető meg, hogy mely termekben milyen szabad időpontok vannak. A listában látható a terem adminisztrátorának neve és elérhetősége is.

A terem foglalását minden esetben a terem adminisztrátorával kell egyeztetni, a vizsga kizárólag ezt követően hirdethető meg az előzetesen lefoglalt terembe.


A Tanulmányi- és Információs Központ termeinek foglalási rendjéről a 2022/23. tanév I. félév vizsgaidőszakában az alábbi tájékoztatást adom:

1. A Neptunban elérhető listák segítségével tekinthető meg, hogy mely termekben milyen szabad időpontok vannak.

2. A terem foglalása a TIK termek esetében Vass Gabriella rendezvényszervezőnél történik. Belső melléke: 6603, telefonszáma: 70/382-9339.

3. Az ilyen módon lefoglalt termek vizsgahirdetését és ezzel együtt a teremfoglalását a Neptunban az Oktatási Igazgatóság végzi a TIK-től kapott táblázat alapján minden munkanapon délelőtt, egy alkalommal. A TIK termek foglalása közvetlenül a Neptunban nem lehetséges.

Kérem, hogy a TIK-be szervezett vizsgák hirdetését a fenti módon valósítsák meg, hogy a vizsga helyszíne a Neptunban a megfelelő helyen jelenjen meg, mind a hallgatók pontos tájékozódásának elősegítése, mind a pontos teremhasználati adatok lekérdezhetősége miatt.


Teremfoglaltsági listák a Neptunban:

Kétféle teremfoglaltsági lista érhető el mind az oktatói weben, mind a kliensprogramban, melyeket tudja futtatni az összes oktató és dolgozó. Az eredmények kimenthetők Excel-formátumban.

  1. Oktatói web: Információ -> Lekérdezések/Információk: Teremfoglaltság, grafikus; Teremfoglaltság, részletes
  1. Kliensprogram: Szervezeti egységek -> jobb gomb: Általános lekérdezések: Teremfoglaltság, grafikus; Teremfoglaltság, részletes
Teremfoglaltság, grafikus: a foglalásokat összesítve jeleníti meg 15 perces idősávonként, az SZTE összes termére lefut.

Teremfoglaltság, részletes: tételesen felsorolja az adott terem összes foglalt idősávját a terem tulajdonosi és címadataival együtt, karra szűkíthető.

 

Tájékoztatom, hogy Prof. Dr. Gellén Klára oktatási rektorhelyettes a karoknak 2022. október 25-én küldött tájékoztató levelei, illetve valamennyi tájékoztató anyagunk a vizsgák szervezésével kapcsolatban az Oktatási Igazgatóság honlapján is elérhetők: https://u-szeged.hu/oktig/hirek (Tájékoztató oktatóknak, hallgatóknak, kollégiumok nyitvatartása, kollégiumi térítési díjak.)


A vizsgaidőszak ütemezése:

Vizsgaidőszak 1. rész: 2022. december 12. – 2022. december 23.

Téli bezárás 2022. december 24. – 2022. január 1. – a vizsgát hirdetni nem lehet

Vizsgaidőszak 2. rész: 2023. január 2. – 2023. január 28.

Utóvizsga-időszak: 2023. január 30. – 2023. február 04.

 

Szeged, 2022. november 17.

Racskó Tamás sk.

irodavezető

Oktatásigazgatási Iroda