2024. április 21., vasárnap

A Coronavirus Ügyi Operatív Bizottság 11/2020. (III.17.) sz. körlevelének hallgatókra vonatkozó rendelkezései

Iktatószám: IKT/5-790/10/2020
Tárgy: 11/2020. (III.17.) sz.
CÜOB körlevél a létszámstop
elrendeléséről és a foglalkoztatás
további rendjéről


[…]

A hallgatókra vonatkozó speciális rendelkezések

A felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása továbbra is tilos, eltérés csak a következő esetekben lehetséges:

13. A VI. éves orvostan-, valamint a fogorvostan-, valamint a gyógyszerészhallgatók, a hallgatók gyakorlati képzésére vonatkozó általános tilalom időszakában is klinikai és szakmai gyakorlatukat folytathatják.

14. Azon doktori képzésben résztvevő hallgatók, akik komplex vizsgát már teljesítették (III./IV. év) az egyetem épületeit kutatás céljából látogathatják, de egyszerre csak kis létszámban (legfeljebb 5 fő).

15. Amennyiben a hallgató az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban is áll, természetesen munkavégzés céljából beléphet a Szegedi Tudományegyetem épületeibe, rá a foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok irányadóak. Az a hallgató, aki az Egyetemmel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (pl. megbízási szerződés, hallgatói munkaszerződés, közérdekű önkéntes jogviszony) kizárólag a Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság egyedi elektronikus engedélyével látogathatja a Szegedi Tudományegyetem épületeit.

[…]

Kelt: Szeged, 2020. év március hó 17.

Tisztelettel:


Prof. Dr. Lengyel Csaba s.k.

Prof. Dr. Kovács László s.k.

Dr. Dömötör Máté s.k.

Bizottság elnöke

Bizottság tagja

Bizottság tagja