2024. április 21., vasárnap

A Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság körlevele az egyetem hallgatók általi látogatásáról

Iktatószám: IKT/5-790/6/2020
Tárgy: 7/2020. (III.11.) sz. Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság körlevele

Tisztelt Hallgatók!


Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében – az IKT/5-790/2/2020. és az IKT/5-790/4/2020 rektori határozatokkal elrendelt oktatási szünetre tekintettel, valamint a fenntartó iránymutatása alapján – az alábbiakat rendeljük el.

  1. Kérjük Önöket, hogy a külföldi magáncélú utazásaikat – személyes biztonságuk és Magyarországra történő visszautazásuk zavartalansága érdekében – lehetőség szerint kerüljék el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországra történő visszautazás feltételeit az Egyetem nem tudja garantálni, így külföldön maradásuk a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére kihatással bírhat.
  2. A hallgatók 2020. március 12. napjától a Szegedi Tudományegyetem épületeit nem látogathatják. Erre figyelemmel minden hallgatói ügyintézésben elektronikus (Neptun, Coospace, Modulo) kapcsolattartási módot kell alkalmazni.
  3. Tájékoztatjuk, hogy a Szegedi Tudományegyetem – a többi hazai felsőoktatási intézménnyel együtt – visszavonásig távoktatásra áll át. A hallgatók a távoktatási időszak alatt sem látogathatják a Szegedi Tudományegyetemet.

Az oktatási szünet, valamint a távoktatás időszaka alatt a Szegedi Tudományegyetem alkalmazottai újabb rendelkezésig feladataikat továbbra is ellátják.


Kelt: Szeged, 2020. év március hó 11.


Tisztelettel:

 

Prof. Dr. Lengyel Csaba s.k.

Prof. Dr. Kovács László s.k.

Dr. Dömötör Máté s.k.

Bizottság elnöke

Bizottság tagja

Bizottság tagja