2024. április 21., vasárnap

A Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság körlevele a kollégiumi hallgatóknak

Iktatószám: IKT/5-790/5/2020
Tárgy: 6/2020. (III.11.) sz. Coronavírus Ügyi Operatív Bizottság körlevele

 

Tisztelt Kollégiumi Hallgatók!

 

Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében – a fenntartó kérésére figyelemmel – az alábbiakat rendeljük el.

 

Minden magyar állampolgár hallgató 2020. március 13. napjáig köteles az egyetemi kollégiumi épületből teljes körűen kiköltözni és otthonába hazatérni.

 

A külföldi állampolgár hallgatók részére a kollégiumi lakhatást a Szegedi Tudományegyetem továbbra is biztosítja.

 

Mindemellett kérjük Önöket, hogy a külföldi magáncélú utazásaikat – személyes biztonságuk és Magyarországra történő visszautazásuk zavartalansága érdekében – lehetőség szerint kerüljék el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországra történő visszautazás feltételeit az Egyetem nem tudja garantálni, így külföldön maradásuk a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére kihatással bírhat.

 

Amennyiben Ön a fenti határidőre történő kiköltözését, továbbá lakhatását – kollégiumi elhelyezés hiányában – nem tudja megoldani, kérjük szíveskedjen az Egyetem rektorának címzett kérelmét egyedi elbírálás céljából az illetékes kollégium vezetőjéhez benyújtani.

 

Kelt: Szeged, 2020. év március hó 11.


Tisztelettel:
 
 

Prof. Dr. Lengyel Csaba s.k.

Prof. Dr. Kovács László s.k.

Dr. Dömötör Máté s.k.

Bizottság elnöke

Bizottság tagja

Bizottság tagja