9/2020. (XI.9.) sz. rektori-kancellári körlevél a kollégiumi elhelyezés szüneteltetéséről

A körlevél letöltése…

Hatályát vesztett!

Iktatószám: IKT/5-768/179/2020
Tárgy: 9/2020. (XI.9.) sz. rektori-kancellári körlevél a kollégiumi elhelyezés szüneteltetéséről


Tisztelt Kollégiumvezetők! Tisztelt Kollégiumi Hallgatók!


Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében – Miniszterelnök Úr 2020. november 9-i bejelentésére figyelemmel – az alábbiakat rendeljük el.

1. Minden magyar állampolgár hallgató 2020. november 15. napjáig köteles az egyetemi kollégiumi épületből teljes körűen kiköltözni és otthonába hazatérni.

2. A külföldi állampolgár hallgatók részére a kollégiumi lakhatást a Szegedi Tudományegyetem továbbra is biztosítja.

3. Amennyiben a hallgató a fenti határidőre történő kiköltözését, továbbá lakhatását – kollégiumi elhelyezés hiányában – nem tudja megoldani (így különösen: PhD hallgatók, önkéntes tevékenységet végző hallgatók, tanulmányai mellett munkavégzésben résztvevők, hazaköltözéssel veszélyeztetett körülmények közé kerülők, szakmai gyakorlaton résztvevők stb.), kérjük szíveskedjen az Egyetem rektorának címzett kérelmét egyedi elbírálás céljából az illetékes kollégium vezetőjéhez benyújtani.

Kelt: Szegeden, 2020. év november hó 09. napján

Tisztelettel:


Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár
Dr. Rovó László s.k.
rektor