8/2021. (V. 11.) sz. rektori-kancellári körlevél a kollégiumi elhelyezés 2021. május 11. napjától érvényes szabályairól

A körlevél letöltése…


Hatályát vesztett!

Iktatószám: IKT/5-119/67/2021.

Tárgy: 8/2021. (V. 11.) sz. rektori-kancellári körlevél a kollégiumi elhelyezés 2021. május 11. napjától érvényes szabályairól


Tisztelt Kollégiumvezetők! Tisztelt Kollégiumi Hallgatók!


A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-ának 2021. év május hó 10. napjától hatályos rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeljük el.


1. A Szegedi Tudományegyetem hallgatói részére biztosított általános kollégiumi elhelyezés - az alábbi kivételekkel - továbbra is szünetel.


2. A külföldi állampolgár hallgatók részére a kollégiumi lakhatást a Szegedi Tudományegyetem továbbra is biztosítja.


3. Azon hallgatók esetében - egyedi elbírálás alapján - a kollégiumi lakhatást a Szegedi Tudományegyetem továbbra is biztosítja, akik lakhatásukat – kollégiumi elhelyezés hiányában – nem tudják megoldani (így különösen: PhD hallgatók, önkéntes tevékenységet végző hallgatók, tanulmányai mellett munkavégzésben résztvevők, hazaköltözéssel veszélyeztetett körülmények közé kerülők, szakmai gyakorlaton résztvevők stb.).


4. Engedélyezett az ideiglenes kollégiumi elhelyezés azon hallgatók részére is, akik a 7/2021. (V. 11.) sz. rektori-kancellári körlevél III. alcím (2) bekezdésében foglaltak szerint megtartott személyes jelenlétet igénylő oktatásban vesznek részt.


5. A kollégiumi ideiglenes elhelyezés érdekében kérjük, hogy az érintett hallgató szíveskedjen erre vonatkozó kérelmét az illetékes kollégium vezetőjéhez benyújtani.


6. Hatályát veszti a 9/2020. (XI. 9.) sz. rektori-kancellári körlevél a kollégiumi elhelyezés szüneteltetéséről.


Kelt: Szegeden, 2021. év május hó 11. napján


Tisztelettel:


Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár
Dr. Rovó László s.k.
rektor