2022. január 27., csütörtök

6/2021. (10.01.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról

Az utasítás letöltése…

5. §

(1) Az SZTE épületeiben a maszk viselése mindenki számára kötelező.

(2) Az épületekben az oktatási, képzési tevékenység során a maszk viselése mind a hallgatóknak, mind az oktatási személyzetnek kötelező azzal, hogy a nagy légterű teremben tartott előadásokon az előadó oktató nem köteles a maszkot viselni, ha legalább 2,5 m távolság van közte és a hallgatók közt.

(3) Nem kötelező a maszk viselése:

a) azon gyakorlati foglalkozásokon, amelyeknél a tárgyukból adódóan szükséges a száj- és orrtájék fedetlensége;

b) azon laboratóriumi gyakorlatokon, ahol a maszk viselése munkavédelmi, munkabiztonsági szempontból ellenjavallt;

c) azokon az egyéni foglalkozásokon, ahol egy oktató egy légtérben legfeljebb egy hallgatóval találkozik.

(4) Az SZTE sportlétesítményeiben a sporttevékenység és sportfoglalkozások során eltérő rendelkezésig a maszk viselése nem kötelező.

(5) A maszk viselése a (2) – (4) bekezdésben meghatározott esetekben sem tiltható meg.

13. §

(1) Az utasítás 2021. év október hó 5. napján lép hatályba.