A 2020/2021. tanév tavaszi félévének induló oktatási rendje

… a 2020/2021. tanév tavaszi féléve ugyanolyan oktatási rendben indul, ahogy az őszi félév zárult …

Tisztelt Hallgatók!

A kormány továbbra is fenntartja az egészségügyi veszélyhelyzet során kiadott korábbi intézkedéseit, ezért a 2020/2021. tanév tavaszi féléve ugyanolyan oktatási rendben indul, ahogy az őszi félév zárult.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a értelmében főszabályként „az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható”, tehát az oktatás az új félévben is alapvetően online, távolléti módon fog folyni.

A fenti kormányrendelet lehetővé teszi, hogy indokolt esetekben (a kizárólag jelenléttel megtartható kurzusok, gyakorlatok, számonkérések esetén), a miniszter felmentést adjon a digitális (online, távolléti) oktatás alól. Így egyes tárgyak/számonkérések esetén (a korábbi félévhez hasonlóan) kivételesen fizikai jelenléti oktatás is folyhat. Ezekről az illetékes kar fogja önöket tájékoztatni.

Az elmondottak értelmében érvényesek a 12/2020. (XI. 17.) sz. rektori-kancellári körlevéllel kiadott irányelvek, amelyeket a https://u-szeged.hu/oktig/hirek/12-2020-xi-17-sz-rektori címen olvashat el.

Amennyiben a kormány a félév folyamán a korlátozások enyhítéséről vagy eltörléséről fog rendelkezni, az ennek hatására esetlegesen módosuló oktatási rendről tájékoztatást fogunk adni.

Üdvözlettel,

SZTE Oktatási Igazgatóság