12/2020. (XI. 17.) sz. rektori-kancellári körlevél az oktatási rendre vonatkozó irányelvekről a Szegedi Tudományegyetemen

A körlevél letöltése (melléklettel)…

 
A miniszteri engedéllyel fizikai jelenléti formában tartható kurzusokra és vizsgákra vonatkozó felmentési kérelem…


Hatályát vesztett!

Iktatószám: IKT/5-768/200/2020.
Tárgy: 12/2020. (XI. 17.) sz. rektori-kancellári körlevél az oktatási rendre vonatkozó irányelvekről a Szegedi Tudományegyetemen

Tisztelt Egyetemi Polgárok!


Az új koronavírus fertőzés terjedésének akadályozásával összefüggésben – az oktatás folyamatosságának fenntartása érdekében – további hatósági intézkedésig vagy felsővezetői utasításig az alábbiak szerint rendelkezünk:

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra figyelemmel a Szegedi Tudományegyetemen jelen körlevél kiadásának napjától az oktatási rendre a körlevél 1. sz. mellékletében meghatározott irányelveket kell alkalmazni.

2. Hatályát veszti az online oktatásra történő áttérésről szóló 10/2020. (XI. 9.) sz. rektori-kancellári körlevél.

Kelt: Szegeden, 2020. év november hó 17. napján


Tisztelettel:


Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár
Dr. Rovó László s.k.
rektor