10/2020. (XI.9.) sz. rektori-kancellári körlevél az online oktatásra történő áttérésről

Hatályát vesztett
Körlevél letöltése melléklettel…

Iktatószám: IKT/5-768/180/2020
Tárgy:
10/2020. (XI.9.) sz. rektori-kancellári körlevél az online oktatásra történő áttérésről

Tisztelt Egyetemi Polgárok!


Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében – Miniszterelnök Úr 2020. november 9-i bejelentésére, valamint az IKT/5-768/178/2020. rektori határozattal elrendelt oktatási szünetre tekintettel – az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.


1) A Szegedi Tudományegyetem 2020. év november hó 16. napjától visszavonásig online oktatásra áll át.


2) Az online oktatásra vonatkozó irányelveket jelen körlevél 1. melléklete tartalmazza.


Az oktatási szünet, valamint az online oktatás időszaka alatt a Szegedi Tudományegyetem alkalmazottai újabb rendelkezésig feladataikat továbbra is ellátják.


Kelt: Szegeden, 2020. év november hó 09. napján


Tisztelettel:


Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár
Dr. Rovó László s.k.
rektor